Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

Željeznički putnički prijevoz

Uloga HAKOM-a

HAKOM pruža informacije i savjete korisnicima te im pomaže u razumijevanju uvjeta i načina pružanja prijevoznih putničkih usluga s naglaskom na zaštiti putnika.
HAKOM rješava sporove između putnika i željezničkog prijevoznika vezano uz prigovor radi zaštite svojih propisanih prava.

Nadležnost HAKOM-a

HAKOM je nadležan rješavati sporove između putnika u željezničkom prijevozu i željezničkog prijevoznika ako se prigovor putnika odnosi na provedbu: 
  • Uredbe (EU) 2021/782 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu
  • Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN br. 104/17)
  • Općih uvjeta ugovora o prijevozu putnika
  • Zakona o željeznici (NN 32/19)
  • Drugih propisa kojima se uređuju prava putnika 
Nakon provedenog postupka rješavanja prigovora kod željezničkog prijevoznika, a na osnovu prijedloga Povjerenstva za zaštitu prava korisnika, HAKOM donosi odluku. Povjerenstvo za zaštitu prava korisnika je savjetodavno tijelo koje djeluje pri HAKOM-u i u čijem sastavu su imenovani i predstavnici Saveza udruge potrošača. Odluka HAKOM-a je obvezujuća za putnika i željezničkog prijevoznika, a protiv odluke je moguće pokrenuti Upravni spor.