Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnički kutak

Publikacije

Elektroničke komunikacije

Brošura - Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih uređaja, 2023.pdf
Brošura - Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih uređaja, 2022.pdf
Brošura - Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih telefona, 2021.pdf
Letak - Upoznajte svoja prava, 2023.pdf
Letak - Upoznajte svoja prava, 2022.pdf
Letak - Što sve trebamo znati o uslugama u pokretnoj i nepokretnoj mreži, 2021.pdf

Metodologije

Metodologija za razvoj pristupačnih mobilnih programskih rješenja.pdf
Metodologija za razvoj pristupačnog sjedište weba.pdf

Poštanske usluge

Letak - Korisnička prava u poštanskim uslugama, 2016.pdf

Željezničke usluge

Brošura - Prava i obveze u željezničkom putničkom prijevozu, 2021.pdf
Brošura - Prava i obveze putnika u željezničkom putničkom prometu. 2020.pdf
Kako se žaliti željezničkom prijevozniku.pdf
Savjetovanje - željeznički prijevoz putnika.pdf
Savjetovanje - željeznički prijevoz tereta.pdf

Osobe s invaliditetom - materijali za radionice

Priručnik za održavanje radionice o digitalnoj pristupačnosti i primjeni aplikacije Susretnica u školama - nastavnici.pdf
Priručnik za održavanje radionice o digitalnoj pristupačnosti i primjeni aplikacije Susretnica u školama - učenici 3. - 6. razreda.pdf
Priručnik za održavanje radionice o digitalnoj pristupačnosti i primjeni aplikacije Susretnica u školama - učenici 7. - 8. razreda.pdf
Predložak scenarija radionice Susretnica - nastavnici.pdf
Predložak scenarija radionice Susretnica/prilagodba vremena - učenici.pdf
Prezentacija Susretnica u školi za učenike 3. - 5. razreda.pptx 
Prezentacija Susretnica u školi za učenike 6. - 8. razreda.pptx
Prezentacija Susretnica u školi - nastavnici.pptx