Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Prosinac '22

Odluke i rješenja

Rješenje inspektora - Hrvatski Telekom d.d. - interna revizija.pdf
Rješenje inspektora - Telemach - sigurnost mreža i usluga.pdf
Rješenje Grad Sveta Nedelja.pdf
Odluka o određivanju jednokratnih naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) te Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji.pdf
Odluka o određivanju jednokratnih naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa i Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu hibridnog širokopojasnog pristupa.pdf
Odluka o određivanju jednokratnih naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa i pripadajućih dodataka.pdf

Odluke i rješenja - Sjednice Vijeća

Odluka kojom se odbija zahtjev Terrakoma d.o.o. protiv Hrvatskog Telekoma d.d. radi plaćanja računa temeljem prometa ostvarenog na brojevima s posebnom tarifom u mreži Terrakoma.pdf
Odluka kojom se Hrvatskom Telekomu d.d. daje prethodna suglasnost za gašenje dijela bakrene pristupne mreže koja pripada MDF-u na lokaciji LOK_31_Kozjak.pdf
Rješenje o prigovoru zbog nepokretanja ocjene postojanja povrede prava Europske Unije iz djelokruga poštanskih usluga.pdf

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1345/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-1230/2022, radi rješavanja spora između korisnika i operatora.pdf
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-738/2020, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-744/2020, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-754/2020, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-905/2020, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-3310/2021, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf