Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Širokopojasni pristup

Što je širokopojasni pristup?

Širokopojasni pristup (eng. broadband, broadband access) je termin koji se odnosi na pristup internetu velikim brzinama uz razmjenu velike količine podataka između korisnika i mreže.
Pristup internetu ostvaruje se putem fiksnih priključaka u kućanstvima i poslovnim prostorima (nepokretna mreža) ili bežičnim putem, spajanjem na mrežu pokretnih komunikacija. 
S obzirom na brzinu preuzimanja podataka (eng. download), razlikuju se četiri kategorije širokopojasnog pristupa:
  • Osnovni širokopojasni pristup: manje od 30 Mbit/s
  • Brzi širokopojasni pristup: 30 do 100 Mbit/s
  • Ultrabrzi širokopojasni pristup: 100+ Mbit/s
  • Gigabitna povezivost: simetrične brzine 1+ Gbit/s
U slučaju gigabitne povezivosti očekuju se jednake brzine i kod preuzimanja i kod slanja podataka (eng. upload), odnosno i prema korisniku i od korisnika (simetrično).
Povezivost (ili digitalna povezivost, eng. connectivity) je širi pojam od širokopojasnog pristupa koji opisuje uključenost i mogućnost pristupa i korištenja sadržaja i usluga digitalnog društva putem širokopojasnog pristupa.
Dostupnost širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj (RH) prikazana je u okviru HAKOM-ovog interaktivnog GIS portala, a možete ju provjeriti putem poveznice.