Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

Uputa za obveznike fiskalizacije

Ukoliko smatrate da ne možete iz svog poslovnog prostora uspostaviti internetsku vezu sa sustavom Porezne uprave, upućujemo Vas na postupak putem kojeg se isto dokazuje i ishođuje potvrda.

Obveznik fiskalizacije koji obavlja jednu ili više djelatnosti koje su podložne fiskalizaciji u prometu u gotovini, u poslovnom prostoru u kojem nije moguće uspostaviti internetsku vezu za razmjenu podataka s Poreznom upravom, obvezan je ishoditi potvrdu o nemogućnosti uspostave internetske veze za razmjenu podataka koju izdaje Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Prije podnošenja zahtjeva HAKOM-u najprije trebate provjeriti dostupnost usluge pristupa internetu za svoj poslovni prostor. 

Dostupnost usluge pristupa internetu provjerava se slanjem zahtjeva operatorima koji ju pružaju putem javne mreže nepokretnih komunikacija (tzv. fiksna mreža), putem kabelske mreže ili putem javne mreže pokretnih komunikacija (tzv. mobilna mreža).

Smatrat će se da usluga putem nepokretne mreže nije dostupna, ako ste od najmanje dva operatora, od kojih je jedan operator univerzalne usluge (Hrvatski Telekom d.d.), dobili negativan odgovor u pisanom obliku (dopis ili e-mail), odnosno odbijen je Vaš zahtjev za sklapanje ugovora zbog tehničke nemogućnosti osiguranja pružanja usluge pristupa internetu brzine od najmanje 144 kb/s (kilobita po sekundi).

Smatrat će se da usluga putem kabelske mreže nije dostupna ako ste od najmanje jednog operatora kabelske mreže koji djeluje na Vašem području dobili negativan odgovor u pisanom obliku (dopis ili e-mail), odnosno odbijen je Vaš zahtjev za sklapanje ugovora zbog tehničke nemogućnosti osiguranja pružanja usluge pristupa internetu brzine od najmanje 144 kb/s (kilobita po sekundi).

Smatrat će se da usluga putem mreže pokretnih komunikacija nije dostupna ako ste od sva tri postojeća operatora (Hrvatski Telekom d.d., A1 Hrvatska d.o.o. i Telemach Hrvatska d.o.o.) zatražili na probno korištenje podatkovni uređaj za pristup internetu (npr. USB stick) i ako se putem niti jednog od tih uređaja u trajanju od 2 dana niste uspjeli spojiti na internet. O točnom vremenu pokušaja spajanja na internet putem svakog od uređaja mora se voditi evidencija.

Dokaze o navedenom morat ćete priložiti prilikom podnošenja zahtjeva HAKOM-u. U slučaju da iz Vaših dokaza, koji će se provjeriti s operatorima, zaista proizlazi da ne možete ostvariti vezu s Poreznom upravom, HAKOM će Vam izdati potvrdu o istom. U slučaju potrebe provest će se i odgovarajuća mjerenja i ispitivanja dostupnosti signala u Vašem prostoru.  

U situaciji da ste tijekom vašeg poslovanja ostali bez internetskog signala u određenim vremenskim periodima, te od Porezne uprave dobili prijavu sa ispisima da Vaši računi nisu fiskalizirani, potrebno je navedeno odmah proslijediti nadležnom operatoru, kako bi dobili pisani dokaz da ste u određenim vremenskim periodima bili bez internetskog signala. Dokaz o tome operator će vam poslati u najkraćem mogućem roku.

Kontakt adrese operatora elektroničkih komunikacija na koje možete zatražiti dokaze o nemogućnosti spajanja na internet odnosno kada ste ostali bez internetskog signala su sljedeće:
 
Hrvatski Telekom d.d.info.poslovni@t.ht.hr ;

A1 Hrvatska d.o.o.svezaposao@A1.hr ;

Telemach Hrvatska d.o.o.: info@telemach.hr

Zahtjev za izdavanjem potvrde i dokaz o nemogućnosti spajanja na internet šaljete HAKOM-u poštom na adresu Ulica Roberta Frangeša – Mihanovića 9, 10110 Zagreb, na faks 01/700 70 70 ili elektroničkom poštom: fiskalizacija_potvrde@hakom.hr