Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

Uputa za obveznike fiskalizacije

Ukoliko smatrate da ne možete iz svog poslovnog prostora uspostaviti internetsku vezu sa sustavom Porezne uprave, upućujemo Vas na postupak putem kojeg se isto dokazuje i ishođuje potvrda.
 
Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom ("Narodne novine" broj 146/12) donesen na temelju članka 38. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom ("Narodne novine" broj  133/12) podrobnije razrađuje provedbu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom i ulogu HAKOM koji će izdavati potvrdu u slučaju nemogućnosti uspostave veze za razmjenu podataka.
 
Sukladno stavku 2. članka 34. Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom ("Narodne novine" broj 146/12) prije podnošenja zahtjeva HAKOM-u podnositelj-obveznik fiskalizacije koji obavlja djelatnost ili dio djelatnosti u poslovnom prostoru koji se nalazi na području na kojem nije moguće uspostaviti Internet vezu za razmjenu podataka s Poreznom upravom mora od HAKOM-a ishoditi potvrdu o tome.

Više informacija

Dostupnost usluge pristupa Internetu mora se provjeriti kod operatora koji ju pružaju putem nepokretne mreže (tzv. fiksna mreža), putem kabelskih mreža (kabelski pristup) i putem mreža pokretnih komunikacija (tzv. mobilna mreža).  

- Smatra se da usluga putem nepokretne mreže nije dostupna, ako se od najmanje dva operatora, od kojih je jedan operator univerzalne usluge Hrvatski Telekom d.d., dobije negativan odgovor;

- Smatra se da usluga putem kabelske mreže nije dostupna ako se od najmanje jednog operatora kabelske mreže koji djeluje na Vašem području dobije negativan odgovor;

- Smatra se da usluga putem mreže pokretnih komunikacija nije dostupna ako se od sva tri postojeća operatora Hrvatski Telekom d.d., VIPnet d.o.o. (A1 Hrvatska d.o.o.) i Tele2 d.o.o. (Telemach Hrvatska d.o.o.) zatraži na probno korištenje podatkovni uređaj za pristup Internetu (npr. USB stick) i ako se putem niti jednog od tih uređaja u trajanju od 2 dana niste uspjeli spojiti na Internet. O točnom vremenu pokušaja spajanja na Internet putem svakog od uređaja mora se voditi evidencija.

Dokaze o nemogućnosti uspostave veze za razmjenu podataka mora se priložiti prilikom podnošenja zahtjeva. U slučaju da iz dokaza, koji će se provjeriti s operatorima, zaista proizlazi da se ne može ostvariti veza s Poreznom upravom, HAKOM će izdati potvrdu.

U slučaju prekida uspostavljene veze sa Poreznom upravom, na području na kojem je pristup internetu inače dostupan, primjenjuje se članak 21. i 22. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom ("Narodne novine" broj 133/12) te HAKOM u tom slučaju ne izdaje navedenu potvrdu.

Zahtjev za izdavanjem potvrde i dokaz o nemogućnosti spajanja na internet šaljete HAKOM-u na: