Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Prosinac '20

Odluke i rješenja

Rješenje opis uslužnog objekta - HŽ Putnički prijevoz d.o.o. (pdf)
Rješenje opis uslužnog objekta -Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. (pdf)
Rješenje inspekcijski nadzor - Tele2 d.o.o. (pdf)
Rješenje Opis uslužnog objekta K.-E.V. D.D. (pdf)
Rješenje Opis uslužnog objekta OV - Održavanje vagona. d.o.o (pdf)
Rješenje Opis uslužnog objekta TŽV-Gredelj. d.o.o. u stečaju (pdf)

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-4230/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-3419/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)

Presude i rješenja Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-463/2019, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Sraćinec) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-478/2019, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Drniš) (pdf)
Rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-608/2019, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora (Grad Vrbovsko) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-2469/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)