Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Srpanj '20

Odluke i rješenja

Rješenje o izvršenju - DOBRE NEKRETNINE d.o.o. (pdf)
Dopunsko rješenje općina Bistra (pdf)
Dopunsko rješenje Nova Kapela (pdf)
Rješenje Općina Cerovlje (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Pašman (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Polača (pdf)
Konačno rješenje Općina Domašinec (pdf)
Rješenje o odbijanju zahtjeva Općina Velika Pisanica (pdf)
Rješenje o obustavi postupka za Općinu Berek (pdf)
Konačno rješenje Općina Mala Subotica (pdf)
Rješenje Općina Konavle (pdf)
Rješenje inspektora vezano uz slanje neželjene elektroničke pošte - DOBRE NEKRETNINE d.o.o. (pdf)
Odluka u postupku analize tržišta veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji (pdf)
  • Analiza tržišta (pdf)
Odluka u postupku analize tržišta veleprodajnih prijenosnih segmenata usluga visokokvalitetnog pristupa (pdf)

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-3721/18, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1042/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: UsI-599/20, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-2706/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1568/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-192/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-191/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-29/20, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Rovinj vs A1) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-135/18, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (ŽUC Primorsko - goranske županije) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-347/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Jastrebarsko) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-222/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (ŽUC Požeško – slavonske županije) (pdf)