Preskočite na glavni sadržaj
HR
Pošta

Poštanski propisi

Obzirom na internacionalnost i univerzalnost poštanskog sustava, propisi su podijeljeni u nekoliko skupina: hrvatski (zakonski, podzakonski i HAKOM-ovi) te međunarodni (europski i svjetski). Sve važeće propise kojima se regulira hrvatski poštanski sustav možete pronaći u nastavku.

Zakon o poštanskim uslugama

Podzakonski akti

Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori u poštanskim uslugama NN 46/08
Odluka Vlade RH o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (pdf)
Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti NN 41/18
Pravilnik o načinu i mjerilima za podmirenje troškova javnog operatora iz sredstava državnog proračuna NN 35/11
Pravilnik o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte NN 42/09
Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga NN24/11
Pravilnik o obavljanju univerzalne usluge Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije NN 41/13
Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti  NN 133/14
Pravilnik o poštanskim markama NN 91/13
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački poštanskog inspektora i očevidniku poštanskog inspektora
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački poštanskog inspekora i o očevidniku poštanskog inspektora NN 124/14
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački poštanskog inspektora i očevidniku poštanskog inspektora NN 42/13 
Strategija razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2020.  i  Akcijski plan provedbe Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2020. NN 125/15

Međunarodni propisi

Direktiva 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 1997. o zajedničkim pravilima za razvoj unutarnjeg tržišta Zajednice u području poštanskih usluga i poboljšanju kakvoće poštanskih usluga (pdf)
Direktiva o izmjeni Direktive 97/67/EZ u vezi s daljnjim otvaranjem tržišta poštanskih usluga u Zajednici (pdf)
Direktiva o izmjeni Direktive 97/67/EZ u pogledu potpunog postizanja unutarnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici (pdf)
Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća EU broj 2018/644 od 18. travnja 2018. o uslugama prekogranične dostave paketa (pdf)

Zakoni o potvrđivanju međunarodnih ugovora koji se odnose na područje poštanskih usluga

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja sa Završnim protokolom

 • Zakono potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja sa Završnim protokolom NN - MU 2/19
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja NN - MU 3/16
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja NN - MU 1/11
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja NN - MU 5/08

Zakon o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom

 • Zakon o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom NN - MU 2/19
 • Zakon o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom NN - MU 3/16
 • Zakon o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom NN - MU 1/11
 • Zakon o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom NN - MU 5/08

Zakon o potvrđivanju Općih pravila Svjetske poštanske unije

 • Zakon o potvrđivanju Prvog dodatnog protokola uz Opća pravila Svjetske poštanske unije NN - MU 2/19
 • Zakon o potvrđivanju Općih pravila Svjetske poštanske unije NN - MU 3/16
 • Zakon o potvrđivanju Općih pravila Svjetske poštanske unije NN - MU 5/08
Zakon o potvrđivanju Devetog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije NN - MU 2/19
Zakon o potvrđivanju Petoga dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije, Šestoga dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije i Sedmoga dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije NN - MU 5/08
Ustav Svjetske poštanske unije sa Završnim protokolom NN - MU 4/07
Zakon o potvrđivanju Prvog dodatnog protokola uz Opća pravila Svjetske poštanske unije NN - MU 1/11
Zakon o potvrđivanju Osmog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije NN - MU 1/11

Zakon o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije

Zakon o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije/Act on Separation of Croatian Post and Telecommunications into Croatian Post and Croatian Telecommunications NN 101/98 i 65/99