Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Srpanj '19

Odluke i rješenja

Rješenje inspektora za A1 Hrvatska, nepravovremeni prijenos broja (pdf)
Konačno rješenje Općina Rogoznica (pdf)
Konačno rješenje Općina Donja Motičina (pdf)
Konačno rješenje Općina Velika Kopanica (pdf)
Konačno rješenje Općina Trpanj (pdf)
Konačno rješenje Grad Lepoglava (pdf)
Konačno rješenje Grad Drniš (pdf)
Konačno rješenje Općina Andrijaševci (pdf)
Konačno rješenje Grad Cres (pdf)
Rješenje Općina Gornja Vrba (pdf)
Reješenje Općina Zadvarje (pdf)
Rješenje Općina Kolan (pdf)
Rješenje Grad Ludbreg (pdf)
Rješenje - obustava postupka inspekcijskog nadzora vezano uz prekid usluge - A1 Hrvatska d.o.o. (pdf)
Rješenje Grad Donji Miholjac (pdf)
Odluka o oduzimanje dozvola za RF spektra - KULT RADIO d.o.o. (pdf)
Rješenje Općina Klinča Sela (pdf)
Rješenje Općina Jasenice (pdf)
Rješenje Općina Sveti Križ Začretje (pdf)
Rješenje Općina Cetingrad (pdf)
Rješenje Općina Luka (pdf)
Djelomično rješenje Općina Sračinec (pdf)
Rješenje Općina Drnje (pdf)
Rješenje Općina Viškovo (pdf)
Rješenje Grad Duga Resa (pdf)
Rješenje Grad Vinkovci (pdf)
Rješenje Općine Barilović (pdf)
Rješenje Općina Zagvozd (pdf)
Rješenje Općina Dugi Rat (pdf)
Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. na mjere za uklanjanje nedostataka u svrhu osiguranja propisane kakvoće univerzalne usluge (pdf)
Rješenje Općina Medulin (pdf)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javnog natječaja za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja trima elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije, za multiplekse M1, M2 i L1 (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Vojnić (pdf)
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za odabir operatora univerzalnih usluga i Natječajna dokumentacija (pdf)

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-89/17, radi inspekcijskog nadzora (Terrakom d.o.o. Zagreb) (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-120/19, radi rješavanja spora između korisnika poštanskih usluga i davatelja poštanskih usluga (pdf)

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-2053/18, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-4229/18, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-379/18, radi izmještanja elektroničke komunikacijske infrastrukture (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-326/18, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Grad Novska) (pdf)