Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Studeni '22

Odluke i rješenja

Rješenje inspektora za Iskon Internet d.d. u postupcima opominjanja i isključivanja korisnika.pdf
Rješenje inspektora o obustavi za Telemach Hrvatska d.o.o. oko prava o prisanju podataka iz tf.imenika.pdf
Rješenje inspektora o obustavi za Telemach Hrvatska d.o.o. oko privremenog broja.pdf
Rješenje inspektora za HT Produkciju d.d. oko ustupanja dugovanja za vrijeme spora.pdf

Odluke - Sjednice Vijeća

Metodologija za regulaciju cijena univerzalne poštanske usluge.pdf
Odluka o utvrđivanju iznosa neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje u 2021. za davatelja univerzalne usluge HP-Hrvatska pošta d.d.pdf
Odluka u postupku određivanja stope povrata uloženog kapitala za usluge u javnoj komunikacijskoj mreži.pdf

Odluke notificirane Europskoj komisiji

Prijedlog odluke o određivanju jednokratnih naknada unutar SP HT-a d.d. za uslugu veleprodajnog viskokvalitetnog pristupa i pripadajućih dodataka, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji.pdf
Prijedlog odluke o određivanju jednokratnih naknada unutar SP HT-a d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa i SP HT-a d.d. za uslugu hibridnog širokopojasnog pristupa, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji.pdf
Prijedlog odluke o određivanju jednokratnih naknada unutar SP HT-a d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) te SP HT-a d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji.pdf

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-3011/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-1287/2022, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-1175/2022, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-157/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Grad Vinkovci).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-3140/2022, radi rješavanja spora između korisnika i operatora.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-4435/2021, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-1172/2022, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf