Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Studeni '18

Odluke i rješenja

Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu RF spektra na plovilu-Chill Nautic d.o.o. (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu RF spektra na plovilu-Porting d.o.o. (pdf)
Rješenje HP-u svezi ostavljanja obavijesti o prispijeću pošiljaka (pdf)
Rješenje Grad Samobor (pdf)
Rješenje Općina Preko (pdf)
Rješenje Općina Velika Ludina (pdf)
Djelomično rješenje Župa Dubrovačka (pdf)
Djelomično rješenje Nova Bukovica (pdf)
Rješenje Općina Pribislavec (pdf)
Konačno rješenje Općina Starigrad (pdf)
Konačno rješenje HT- ŽUC Varaždinske županije (pdf)
Konačno rješenje Općina Vrhovine (pdf)
Završno rješenje 2 naknadna uknjižba Općina Podstrana (pdf)
Završno rješenje 2 naknadna uknjižba Općina Novo Virje (pdf)
Rješenje o ispravljanju greške u rješenju Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, KLASA: UP/I-344-03/17-11/1600, URBROJ: 376-10-18-24, od 25. srpnja 2018. (pdf)
Rješenje o odbijanju Općina Veliki Grđevac (pdf)
Rješenje o odbijanju Grad Pakrac (pdf)
Odluka o utvrđivanju iznosa neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge HP-Hrvatske pošte d.d. (pdf)
Konačno rješenje Općina Plaški (pdf)
Konačno rješenje Grad Čazma (pdf)
Rješenje Grad Buje (pdf)
Konačno rješenje Općina Legrad (pdf)
Konačno rješenje Grad Križevci (pdf)
Konačno rješenje Općina Maruševec (pdf)
Konačno rješenje Općina Koprivnički Bregi (pdf)
Konačno rješenje Općina Vojnić (pdf)
Konačno rješenje Općina Voćin (pdf)
Rješenje Grad Knin (pdf)
Rješenje Općina Podgora (pdf)
Konačno rješenje Općina Vižinada (pdf)
Rješenje Grad Slunj (pdf)
Rješenje Općina Lokve (pdf)

Odluke notificirane Europskoj komisiji

Prijedlog odluke u postupku analize tržišta započinjanja (originacije) poziva iz javnih komunikacijskih mreža koje se pruža na fiksnoj lokaciji, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)

 Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-3774/15-19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 10 UsI-624/18-13, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 5UsI-326/18-13 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 5UsI-425/18-15 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 5UsI-423/18-11 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 5UsI-446/18-15 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Osijeku, Poslovni broj: 6UsI-632/17-7 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)

Presude i rješenja Visokog upravnog suda

Rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-4320/18-2, radi naknade troškova upravnog spora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj: UsII-284/18-6, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-347/17-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i određivanja naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-179/18-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (pdf)