Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Travanj '19

Odluke i rješenja

Rješenje Grad Obrovac (pdf)
Rješenje Općina Sveti Petar Orehovec (pdf)
Rješenje Općina Klis (pdf)
Rješenje Grad Novigrad (pdf)
Rješenje Grad Trilj (pdf)
Rješenje Općina Gundinci (pdf)
Rješenje Općina Visoko (pdf)
Rješenje Općina Gračišće (pdf)
Rješenje Općina Pribislavec (pdf)
Rješenje Općina Marija Bistrica (pdf)
Rješenje Općina Čeminac (pdf)
Rješenje Općina Pićan (pdf)
Rješenje Zagorska Sela (pdf)
Rješenje Grad Velika Gorica (pdf)
Rješenje Grad Poreč (pdf)
Rješenje Općina Brtonigla (pdf)
Rješenje Općina Nova Bukovica (pdf)
Rješenje Općina Svetvinčenat (pdf)
Rješenje Općina Sirač (pdf)
Rješenje ŽUC Međimurske županije (pdf)
Odluka o ukidanju odluke o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga i brisanju iz upisnika davatelja poštanskih usluga društva TISAK TRGOVAČKO d.d. (pdf)
Odluka o izmjeni Standardne ponude o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (kabelske kanalizacije) Hrvatskog Telekoma d.d. (pdf)
Odluka o raspisivanju javnog natječaja i Natječajne dokumentacije za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije, za multiplekse M1, M2 i L1 (pdf)
  • Natječajna dokumentacija (zip)
Rješenje Općina Kijevo (pdf)
Rješenje Općina Desinić (pdf)
Rješenje Viškovci (pdf)
Rješenje Grad Buzet (pdf)
Odluka kojom se operatoru Terrakom d.o.o. određuju izmjene Općih uvjeta poslovanja u dijelu koji se odnosi na jednokratne naknade za aktivaciju usluga (pdf)
Odluka kojom se operatoru OT-Optima Telekom d.d. određuju izmjene Općih uvjeta poslovanja u dijelu koji se odnosi na jednokratne naknade za aktivaciju usluga (pdf)
Odluka kojom se operatoru A1 Hrvatska d.o.o. određuju izmjene Općih uvjeta poslovanja u dijelu koji se odnosi na jednokratne naknade za aktivaciju usluga (pdf)
Rješenje inspektora za D.N. d.o.o. oko neželjenih komunikacija (pdf)

Presude i rješenja Upravnog suda

Rješenje Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-4040/18-9, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1740/15-10, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-547/18-10, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-550/17-18, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1431/18-16, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)

Presude i rješenja Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-321/18-7, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Grad Jastrebarsko) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-36/18-5, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Općina Okrug) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-114/18-5, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Grad Skradin) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-234/18-6, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (ŽUC Krapinsko – zagorske županije) (pdf)
Rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-320/18-8, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (ŽUC Sisačko - moslavačke županije) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-394/18-7, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Grad Garešnica) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-278/18-7, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Grad Pula) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-173/19-7, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Grad Ogulin) (pdf)
Rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-4322/18-3, spor povodom žalbe (HŽ Cargo) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-364/18-9, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Grad Vrbovsko) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-52/18-4, radi oduzimanja radijskih frekvencija u frekvencijskom području 1905 – 1910 MHz (Tele2) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-4134/17-2, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)