Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Ostalo

Program politika Put u digitalno desetljeće:
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europes-digital-decade#tab_3

Izvješće o stanju digitalne dekade za 2023. (DESI 2023):
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2023-report-state-digital-decade

Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava "Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja":
https://mmpi.gov.hr/natjecaji-83/infrastruktura-13766/24030

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije:
https://razvoj.gov.hr/

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje:
https://www.safu.hr/