Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

Korisnici

HAKOM rješava sporove između korisnika i operatora elektroničkih komunikacijskih usluga/ davatelja poštanskih usluga te između putnika i željezničkog prijevoznika u izvansudskom postupku koji je za korisnike besplatan.

HAKOM korisnicima pruža informacije i savjete o njihovim pravima i obvezama prilikom korištenja usluge, pri čemu se osobito vodi računa o posebno osjetljivim društvenim skupinama (osobama s invaliditetom, osobama starije životne dobi, osobama s posebnim socijalnim potrebama i djeci). Važan dio aktivnosti usmjeren je na usklađivanje propisa s važećim regulatornim okvirom EU-a, usklađivanje propisa sa zahtjevima tržišta te praćenju njihove primjene od strane davatelja usluga.

Upute i pojašnjenja o načinima kako se i kome žaliti dostupne su na slijedećim poveznicama:

Kontakt podaci stručne službe HAKOM-a, prema područjima djelovanja, dostupni su na poveznici.

U okviru svojih ovlasti propisanih člankom 154. Zakona o elektroničkim komunikacijama, člankom 55. Zakona o poštanskim uslugama, odnosno člankom 31. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu, HAKOM obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva za rješavanje spora isključivo u svrhu rješavanja navedenih sporova. Podaci koji se obrađuju u svrhu rješavanja ovih sporova čuvaju se u rokovima utvrđenim Posebnim popisom arhivskog i registraturnog gradiva HAKOM-a. Više o obradi osobnih podataka, kontakt podacima i pravima možete pronaći na sljedećoj poveznici.