Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

Korisnici

HAKOM pruža informacije i savjete korisnicima te im pomaže u razumijevanju uvjeta i načina pružanja javnih komunikacijskih, poštanskih i prijevoznih putničkih usluga s naglaskom na zaštititi od mogućih zlouporaba.

HAKOM rješava i sporove između korisnika i davatelja usluga, bez obzira radi li se o sporu protiv operatora elektroničkih komunikacijskih usluga (prigovor na račun, kakvoću usluge ili povredu odredaba pretplatničkog ugovora), davatelja poštanskih usluga ili željezničkog prijevoznika (prigovor radi zaštite svojih propisanih prava).

Upute i pojašnjenja o načinima kako se i kome žaliti dostupne su na slijedećim poveznicama:

- za područje elektroničkih komunikacija
 
- za područje poštanskih usluga
 
- za područje željezničkog putnikog prijevoza

Kontakt podatke stručne službe HAKOM-a, prema područjima, potražite na poveznici.