Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Opća dozvola

Svaka pravna i fizička osoba ima pravo na uporabu radiofrekvencijskog pojasa koji se prema Tablici namjene radiofrekvencijskog spektra može upotrebljavati na temelju opće dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, u skladu s uvjetima dodjele i uporabe utvrđenim u toj Tablici i Pravilniku o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra ("NN" 45/12"NN" 50/12"NN" 97/14  i "NN" 116/17).
 
HAKOM izdaje opću dozvolu (Pretraga općih dozvola) za uporabu radiofrekvencijskog spektra u slučaju zanemarive opasnosti od smetnja ili u usklađenim radiofrekvencijskim pojasevima, a osobito u svrhu provedbe odgovarajućih odluka i preporuka Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT) i njezinih tijela, koje su prihvaćene u Republici Hrvatskoj.
 
Dodatne poveznice:
-          Pružanje usluga uz opću dozvolu (WAS/RLAN) 
-          Uporaba pojasa 5470 - 5725 MHz (WAS/RLAN) uz opću dozvolu OD-201, te pojaseva 5150 - 5250 MHz i 5250 - 5350 MHz uz opće dozvole OD-85a i OD-86a