Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Tehnički pregled

HAKOM obavlja tri vrste tehničkih pregleda :
 
Ispunjavanje uvjeta iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra
 
HAKOM obvezno obavlja tehničke preglede ispunjavanja uvjeta iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra koja je izdana na temelju javnog natječaja ili javne dražbe.
Ovaj tehnički pregled obavlja povjerenstvo HAKOM-a prema uvjetima i rokovima koji su sastavni dio dozvole, a nakon pristiglog zahtjeva nositelja dozvole.
 
Naputak o podnošenju zahtjeva i pripadajući obrazac.
 
Nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda potrebno je HAKOM-u podnijeti zahtjev za izdavanje dozvola.
Internetska usluga e-Dozvole (e-Radiodifuzija i e-Mikrovalna veza) omogućuje brzo i jednostavno podnošenje, zaprimanje i izdavanje dozvola za uporabu RF spektra.
 
Naputak i obrasci zahtjeva za izdavanje dozvola za uporabu RF spektra dostupni su na: Ispunjavanje uvjeta koncesije
 
Tehnički pregled ispunjavanja uvjeta koncesije obavlja se isključivo nakon dodjele koncesije nakladnicima elektroničkih medija u rokovima utvrđenim u pojedinoj Odluci o dodjeli koncesije. Svaki nakladnik, koji je odlukom Agencije za elektroničke medije dobio koncesiju, dužan je prije potpisivanja ugovora o koncesiji zatražiti od HAKOM-a obavljanje tehničkog pregleda. Tehnički pregled će obaviti povjerenstvo HAKOM-a.
 
Naputak o podnošenju zahtjeva i pripadajući obrazac.
 
Tehnički pregled radijskih postaja
 
Tehnički pregled radijskih postaja je sredstvo kontrole i nadzora uporabe radiofrekvencijskog spektra te je obvezatan isključivo za radiodifuziju. Obavlja ga HAKOM po službenoj dužnosti nakon što je za pojedinu radijsku postaju prijavljen početak rada. Osim obveze obavljanja tehničkih pregleda na radijskim postajama u radiodifuziji, HAKOM može provesti tehnički pregled i na bilo kojoj drugoj vrsti radijskih postaja ukoliko to smatra potrebnim ili ukoliko provodi uobičajenu kontrolu i nadzor uporabe radiofrekvencijskog spektra. Ovo znači da nositelj dozvole ne podnosi zahtjev HAKOM-u za obavljanjem tehničkog pregleda radijske postaje te isti nije uvjet za početak rada
 
Ukoliko želite znati više o tehničkom pregledu radijskih postaja informacije možete naći ovdje.

Ispunjene i potpisane obrasce možete poslati poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom na adresu:
prijava nadzor@hakom.hr