Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Dokumenti prostornog uređenja - prostorni planovi

HAKOM kao javnopravno tijelo s javnim ovlastima koje su određene posebnim zakonom - Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14) utvrđuje zahtjeve za sadržaj dijela prostornih planova koji obrađuju elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (dalje: EKI).

S obzirom na opseg posla, osobito brojnost prostornih planova te postupaka izmjena i dopuna planova, izrađeni su tipizirani zahtjevi na sadržaj prostornih planova u dijelu planiranja EKI.

Tipizirani zahtjevi podijeljeni su prema vrsti prostornog plana na:
  • ZAHTJEVI NA SADRŽAJ PPU U DIJELU PLANIRANJA EKI,
  • ZAHTJEVI NA SADRŽAJ GUP U DIJELU PLANIRANJA EKI,
  • ZAHTJEVI NA SADRŽAJ UPU U DIJELU PLANIRANJA EKI.

Više informacija

U procesu donošenja prostornih planova  prema odredbama Zakona o Prostornom uređenju(NN br. 153/13, dalje: ZPU), HAKOM sudjeluje u predmetnom procesu od trenutka davanja zahtjeva (odluke nositelja planiranja da pristupi izradi plana ili izmjeni i dopuni postojećeg plana) preko sudjelovanja u javnoj raspravi, na način da daje pismeno mišljenje na prijedlog nacrta prostornog plana za javnu raspravu prema odredbi članka 101. ZPU-a.

Temeljem članka 14. stavak 1. Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, (NN br. 131/12), HAKOM objavljuje grafički dio objedinjenog plana svih operatora pokretnih komunikacija u Republici Hrvatskoj. 

Usluga e-smjernice omogućuje HAKOM-ovim korisnicima i elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje smjernica za izradu prostornih planova, čime se korisnicima olakšava, odnosno skraćuje ishođenje smjernica za izradu prostornih planova.
 
Zahtjev za izdavanje smjernica za izradu prostornih planova možete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije e-Smjernice - upute za korištenje.

Obavijest o uspješno podnesenom zahtjevu korisnik dobiva na adresu svoje elektroničke pošte koju je naveo prilikom predaje zahtjeva. Po uspješno podnesenom zahtjevu započinje obrada zahtjeva u HAKOM-u. Nakon obrade vašeg zahtjeva dobit ćete obavijest i neovjereni primjerak smjernica za izradu prostornih planova na adresu vaše elektroničke pošte. Istovremeno ovjereni primjerak će vam biti upućen poštom na poštansku adresu koju ste naveli u vašem zahtjevu.

Ukoliko prilikom podnošenja zahtjeva imate bilo kakvih nejasnoća ili pitanja možete nam se obratiti na broj telefona:  (01) 7007040.