Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Privremene dozvole

Iznimno od namijenjene radiokomunikacijske službe ili tehnologije, ili uvjeta dodjele i uporabe utvrđenih Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra i Pravilniku o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra ("NN" 45/12"NN" 50/12"NN" 97/14"NN" 116/17 i "NN" 129/19). HAKOM može izdati privremenu dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra na temelju podnesenog zahtjeva.
 
Privremena dozvola se može izdati za radijsku postaju ili sustav koji se upotrebljava u svrhu tržišnog ili tehničkog ispitivanja, istraživanja ili projektiranja, ili za potrebe športskih, kulturnih, zabavnih ili drugih priredaba privremenog značaja.
 
U zahtjevu za privremenu dozvolu je potrebno navesti svrhu uporabe, tehničke značajke radijske postaje ili sustava, zemljopisno područje te vremenski period uporabe. HAKOM će u dozvoli odrediti primjereni rok valjanosti dozvole te odgovarajuće uvjete dodjele i uporabe pripadajućih radijskih frekvencija, osobito u svrhu zaštite od smetnja.
 
Za događaje privremenog značaja, za radio uređaje koji koriste radiofrekvencijski spektar na osnovu opće, nije potrebna pojedinačna dozvola. Za sve druge uređaje (uključujući radio mikrofone i bežične kamere), privremena dozvola je obvezna.
 
Ispunjeni obrazac za privremenu dozvolu treba biti podnijet HAKOM-u najmanje 30 dana unaprijed, koristeći službeni obrazac „Zahtjev za privremenu dozvolu za priredbe privremenog značaja
 
HAKOM preporuča dostavljanje podataka iz obrasca koji se tiču „područja ugađanja uređaja“. Može biti potrebno dodijeliti različitu frekvenciju od tražene te dostavljanje tih podataka može skratiti vrijeme izdavanja dozvole.
 
Opća dozvola je izdana za SNG uređaje. Međutim, potrebno je izvijestiti HAKOM o početku rada svakog SNG uređaja putem aplikacije e-Prijava RP
 
Odobreni zahtjev će biti poslan podnositelju što je prije moguće. HAKOM može tražiti provjeru ispravnosti uređaja prije puštanja u rad.
 
Adresa elektronske pošte za slanje obrazaca: temporary.licence@hakom.hr
Za sva dodatna pitanja, javite nam se na radiokomunikacije@hakom.hr