Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Izdavanje potvrda o pravu puta

HAKOM izdaje potvrdu o pravu puta temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama i Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta.

Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta pobliže propisuje kako se HAKOM-u dostavlja zahtjev za izdavanje potvrde o pravu puta. Vrste nekretnina, također su određene ovim pravilnikom.
Visina naknade za pravo puta, s obzirom na vrstu nekretnine i površine, dana je tablicom u Pravilniku o potvrdi i naknadi za pravo puta.

Kliknite ovdje za tablicu: Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta