Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Izvješća i planovi

Godišnji program rada

Godišnji program rada HAKOM-a za 2024. godinu.pdf
Godišnji program rada HAKOM-a za 2024. godinu.pdf - ENG verzija.pdf
Godišnji program rada HAKOM-a za 2023. godinu.pdf
Godišnji program rada HAKOM-a za 2023. godinu - ENG verzija.pdf

Financijski plan

Financijski plan HAKOM-a za 2024. godinu.pdf
Izmjene i dopune financijskog plana HAKOM-a za 2023. godinu.pdf
Financijski plan HAKOM-a za 2023. godinu.pdf

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HAKOM-a za 2023.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HAKOM za 2023.

Godišnje izvješće o radu

Godišnje izvješće o radu HAKOM-a za 2022.godinu.pdf
Godišnje izvješće o radu HAKOM-a za 2022.godinu ENG verzija.pdf

Izvješće o inspekcijskim poslovima

Izvješće o inspekcijskim poslovima 2022.pdf

Godišnji financijski izvještaji

Financijski izvještaji i bilješke HAKOM-a za 2023. godinu.zip (datum objave: 1.2.2024.)

Objava informacija o trošenju sredstava

Informacija o trošenju sredstava za svibanj 2024.xlsx
Informacija o trošenju sredstava za travanj 2024.xlsx
Informacija o trošenju sredstava za ožujak 2024.xlsx
Informacija o trošenju sredstava za veljaču 2024.xlsx
Informacija o trošenju sredstava za siječanj 2024.xlsx

Izvješća o mjerenjima HAKOMetar plus

Izvješće o brzinama pristupa internetu u hrvatskim mrežama pokretnih komunikacija II. i III. tromjesečje 2017. godine.pdf

Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga

Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga za 2017. godinu.pdf

Izvješće o sporovima korisnika u elektroničkim komunikacijama pred HAKOM-om

Izvješće o sporovima korisnika u elektroničkim komunikacijama pred HAKOM-om u 2023. godini.pdf
Izvješće o sporovima korisnika u elektroničkim komunikacijama pred HAKOM-om za prvih šest mjeseci 2023. godine.pdf
Izvješće o sporovima korisnika u elektroničkim komunikacijama pred HAKOM-om u 2022. godini.pdf
Izvješće o sporovima korisnika u elektroničkim komunikacijama pred HAKOM-om za prvih šest mjeseci 2022. godine.pdf

Izvještaj korisnika interneta

Izvještaj - Korisnici interneta - 2022.pdf
Izvještaj - Korisnici interneta - 2021.pdf

Izvješće o savjetovanju s predstavnicima korisnika željezničkih usluga

Savjetovanje - željeznički prijevoz putnika 2020.pdf
Savjetovanje - željeznički prijevoz tereta 2020.pdf