Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Izvješća i planovi

Godišnji program rada

Godišnji program rada HAKOM-a za 2021. godinu (pdf)
Godišnji program rada HAKOM-a za 2020. godinu (pdf)
Godišnji program rada HAKOM-a za 2019. godinu (pdf)
Godišnji program rada HAKOM-a 2018. godinu (pdf)
Godišnji program rada HAKOM-a za 2017. godinu (pdf)
Odluka Vlade RH o suglasnosti na Godišnji program rada HAKOM-a za 2016. godinu (pdf)
Godišnji program rada HAKOM-a za 2016. godinu (pdf)
Godišnji program rada HAKOM-a za 2015. godinu (pdf)
Odluka Vlade RH o suglasnosti na Godišnji program rada HAKOM-a za 2014. godinu (pdf)
Godišnji program rada HAKOM-a za 2014. godinu (pdf)
Odluka Vlade RH o suglasnosti na Godišnji program rada HAKOM-a za 2013. godinu (pdf)
Godišnji program rada HAKOM-a za 2013. godinu (pdf)
Odluka Vlade RH o suglasnosti na Godišnji program rada HAKOM-a za 2012. godinu (pdf)
Godišnji program rada HAKOM-a za 2012. godinu (pdf)
Godišnji program rada HAKOM-a za 2011. godinu (pdf)
Godišnji program rada HAKOM-a za 2010. godinu (pdf)

Financijski plan

Financiijski plan HAKOM-a za 2021. godinu (pdf)
Izmjene i dopune financijskog plana HAKOM-a za 2020. godinu (pdf)
Financiijski plan HAKOM-a za 2020. godinu (pdf)
Izmjene i dopune financijskog plana HAKOM-a za 2019. godinu (pdf)
Financijski plan HAKOM-a za 2019. godinu (pdf)
Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2018. godinu (pdf)
Financijski plan HAKOM-a za 2018. godinu (pdf)
Druga preraspodjela Financijskog plana HAKOM-a za 2017. (pdf)
Prva preraspopdjela Financijskog plana HAKOM-a za 2017. (pdf)
Odluka Vlade RH o suglasnosti na Financijski plan HAKOM-a za 2017. godinu (pdf)
Financijski plan HAKOM-a za 2017. godinu (pdf)
Odluka Vlade RH o suglasnosti na Financijski plan HAKOM-a za 2016. godinu (pdf)
Financijski plan HAKOM-a za 2016. godinu (pdf)
Odluka Vlade RH o suglasnosti na Financijski plan HAKOM-a za 2015. godinu (pdf)
Financijski plan HAKOM-a za 2015. godinu (pdf)
Odluka Vlade RH o suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HAKOM-a za 2014. godinu (pdf)
Izmjene i dopune Financijskog plana HAKOM-a za 2014. godinu (pdf)
Odluka Vlade RH o suglasnosti na Financijski plan HAKOM-a za 2014. godinu (pdf)
Financijski plan HAKOM-a za 2014. godinu (pdf)
Odluka Vlade RH o suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HAKOM-a za 2013. godinu (pdf)
Izmjene i dopune Financijskog plana HAKOM-a za 2013. godinu (pdf)
Odluka Vlade RH o suglasnosti na Financijski plan HAKOM-a za 2013. godinu (pdf)
Financijski plan HAKOM-a za 2013. godinu (pdf)
Odluka Vlade RH o suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HAKOM-a za 2012. godinu (pdf)
Izmjene i dopune Financijskog plana HAKOM-a za 2012. godinu (pdf)
Odluka Vlade RH o suglasnosti na Financijski plan HAKOM- a za 2012. godinu (pdf)
Financijski plan HAKOM-a za 2012. godinu (pdf)
Odluka Vlade RH o suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HAKOM-a za 2011. godinu (pdf)
Izmjene i dopune Financijskog plana HAKOM-a za 2011. godinu (pdf)
Financijski plan HAKOM-a za 2011. godinu (pdf)
Izmjene i dopune financijskog plana HAKOM-a za 2010. godinu (pdf)
Financijski plan HAKOM-a za 2010. godinu (pdf)

Godišnje izvješće o radu

Zaključak - Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2019. godinu (pdf)
Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2019. godinu (pdf)
Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2018. godinu (pdf)
Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2017. godinu (pdf)
Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2016. godinu (pdf)
Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2015. godinu (pdf)
Zaključak - Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2014. godinu (pdf)
Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2014. godinu (pdf)
Zaključak - Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2013. godinu (pdf)
Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2013. godinu (pdf)
Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2012. godinu (pdf)
Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2011. godinu (pdf)
Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2010. godinu (pdf)

Izvješća o reviziji

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji HAKOM-a za 2019. godinu (pdf)
Izvješće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja HAKOM-a za 2017. godinu (pdf)
Izvješće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja HAKOM-a za 2016. godinu (pdf)
Izvješće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja HAKOM-a za 2015. godinu (pdf)
Izvješće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja HAKOM-a za 2014. godinu (pdf)
Izvješće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja HAKOM-a za 2013. godinu (pdf)
Izvješće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja HAKOM-a za 2012. godinu (pdf)
Izvješće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja HAKOM-a za 2011. godinu (pdf)
Izvješće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja HAKOM-a za 2010. godinu (pdf)

Završni račun

Financijski izvještaji i bilješke HAKOM-a za 2020. godinu (pdf)
  • Financijski izvještaji HAKOM-a za 2020. godinu (xls)
  • Bilješke uz financijske izvještaje HAKOM-a za 2020. godinu (docx)
Financijski izvještaji i bilješke HAKOM-a za 2019. godinu (pdf)
  • Financijski izvještaji HAKOM-a za 2019. godinu (xls)
  • Bilješke uz financijske izvještaje HAKOM-a za 2019. godinu (docx)
Financijski izvještaji i bilješke HAKOM-a za 2018. godinu (pdf)
  • Financijski izvještaji HAKOM-a za 2018. godinu (xls)
  • Bilješke uz financijske izvještaje HAKOM-a za 2018. godinu (docx)
Završni račun HAKOM-a za 2017. godinu (pdf)
Završni račun HAKOM-a za 2016. godinu (pdf)
Završni račun HAKOM-a za 2015. godinu (pdf)
Završni račun HAKOM-a za 2014. godinu (pdf)

Izvješća o mjerenjima HAKOMetar plus

Izvješće o brzinama pristupa internetu u hrvatskim mrežama pokretnih komunikacija II. i III. tromjesečje 2017. godine (pdf)

Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga

Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga za 2017. godinu (pdf)

Izvješće o sporovima korisnika u elektroničkim komunikacijama pred HAKOM-om

Izvješće o sporovima korisnika u elektroničkim komunikacijama pred HAKOM-om za 2020. (pdf)
Izvješće o sporovima korisnika u elektroničkim komunikacijama pred HAKOM-om za prvih šest mjeseci 2020. godine (pdf)
Izvješće o sporovima korisnika u elektroničkim komunikacijama pred HAKOM-om u 2019. godini (pdf)
Izvješće o sporovima korisnika u elektroničkim komunikacijama pred HAKOM-om za prvih šest mjeseci 2019. godine (pdf)
Smjernice za Opće uvjete poslovanja prilikom sklapanja pretplatničkog ugovora o korištenju elektroničkih komunikacijskih usluga (pdf)
Izvješće o sporovima korisnika u elektroničkim komunikacijama pred HAKOM-om u 2018. godini (pdf)

Izvješće o savjetovanju s predstavnicima korisnika željezničkih usluga

Savjetovanje-željeznički prijevoz putnika 2020. (pdf)
Savjetovanje-željeznički prijevoz tereta 2020. (pdf)
Savjetovanje-željeznički prijevoz putnika 2019. (pdf)
Savjetovanje-željeznički prijevoz tereta 2019. (pdf)