Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

Usluge s posebnom tarifom

Usluge s posebnom tarifom omogućavaju pristup različitim vrstama sadržaja (kvizovi, nagradne igre, glasovanja, usluge čavrljanja, različite informacije i sl.) putem posebnih brojeva i kratkih kodova (06x ili 1xxx, odnosno 6xxxxx, 7xxxxx ili 8xxxxx numeracija).
 
Pozivi i SMS/MMS poruke s posebnom tarifom maju višu cijenu u usporedbi s cijenama poziva i SMS/MMS poruka prema nepokretnim i pokretnim mrežama u RH te korištenje ovih usluga može rezultirati značajno većim mjesečnim troškovima.

Govorne usluge s posebnom tarifom 

  • naplaćuju se po pozivu ili po minuti razgovora
  • na početku svakog poziva, a prije početka pružanja usluge, morate dobiti najavu o cijeni poziva i početku naplate* 
  • prije početka naplate poziva, imate najmanje dvije sekunde za odustajanje od poziva, a istek tog roka mora biti označen tonskim signalom*
* Najavu o cijeni poziva i početku naplate ne morate dobiti kada se pozivi odnose na telefonsko glasovanje i humanitarne akcije, i to samo za vrijeme kada se emitiraju televizijske i/ili radio emisije kojima se ostvaruje njihova svrha.
  • poziv se prekida kada potrošeni iznos dosegne 20,00 eura ili kada njegovo trajanje dosegne 30 minuta, ovisno koja okolnost nastupi ranije   
  • u slučaju kada je usluga namijenjena djeci, poziv se prekida kada potrošeni iznos prijeđe 6,00 eura 

SMS/MMS usluge s posebnom tarifom 

  • postupak aktivacije usluge s posebnom tarifom  
1.  slanjem SMS poruke (najčešće s ključnom riječi) na kratki kod, započinjete aktivaciju usluge 
2.  SMS porukom (koja se ne naplaćuje) trebate dobiti informacije o cijeni usluge, učestalosti primanja SMS/MMS poruka, trošku prijenosa podataka te načinu prekida usluge 
3.  slanjem SMS poruke sadržaja „Da“ potvrđujete namjeru korištenja usluge na pretplatu, odnosno dajete potvrdu za naplatu jednokratne usluge* 
*   Kod jednokratnih usluga čija je vrijednost manja ili jednaka 1,00 euru ili ako se radi o uslugama platnih transakcija i platnog prometa, operator ne mora tražiti potvrdu za izvršenje naplate.
  • kod usluge čavrljanja, nakon aktivacije usluge, na svaku Vašu poslanu poruku operator može poslati samo jednu povratnu poruku koja će se naplatiti kao usluga s posebnom tarifom, dok sve ostale poruke moraju biti besplatne   
  • za svakih potrošenih 20,00 eura ili za svakih naplaćenih 30 SMS/MMS poruka, ovisno koja okolnost nastupi ranije, trebate dobiti besplatnu obavijest o potrošnji za svaku pojedinačnu uslugu s posebnom tarifom (jednokratnu ili pretplatničku)* 
 * Kod usluga na pretplatu, nakon što se ispune prethodni uvjeti, operator je obvezan tražiti SMS/MMS potvrdu za daljnje korištenje usluge.
  • ako određenu uslugu koja se ostvaruje slanjem i primanjem SMS/MMS poruka niste koristili dulje od 6 mjeseci, praćenje troškova započinje ispočetka 
  • slanje SMS poruke sadržaja „STOP + naziv usluge ili samo „STOP“ na određeni kratki kod, mora zaustaviti sve usluge koje koristite putem tog koda, a povratno morate dobiti obavijest da je usluga zaustavljena
Operator je obvezan na Vaš zahtjev, bez naknade, aktivirati zabranu korištenja usluga s posebnom tarifom. Također, operator nema pravo naplate usluge ako njenim korištenjem niste ostvarili svrhu za koju je reklamira ili ako je niste zaprimili.

Ako smatrate da operator koji pruža usluge s posebnom tarifom nije ispunio neku od propisanih obveza prilikom pružanja tih usluga, podnesite pisani prigovor svom operatoru.