Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Mjerenja

HAKOM sukladno godišnjem programu rada provodi opsežna mjerenja u radiofrekvencijskom spektru s ciljem njegove žaštite i kontrole te zaštite ljudi od elektromagnetskog zračenja.
 
Temeljna ograničenja i granične razine referentnih veličina elektromagnetskog polja su propisane Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja, u nadležnosti Ministarstva zdravlja.

Navedena hrvatska regulativa vezana uz zaštitu stanovništva je bazirana na Preporuci Vijeća Europske unije 1999/519/EC o ograničavanju izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima (0 Hz-300GHz) - (Council Recommendation (1999/519/EC) of 12 July 1999 on the limitation of the exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz- 300 GHz)). Podaci o implementaciji navedene preporuke mogu se pronaći u Izvješću o provedbi Preporuke Vijeća 1999/519 / EC (posljednja promjena 2008.).

Prikaz mjera implementiranih po pojedinim državama vezan uz primjenu graničnih razine referentnih veličina uz dodane podatke za Hrvatsku.

 
Država
Primijenjene granične razine strože od Preporuke Primijenjene granične razine identične s Preporukom Primijenjene granične razine blaže od Preporuke
AT - Austrija   x  
BE - Belgija xa    
BG - Bugarska x    
CH - Švicarska x    
CZ - Češka   x  
CY - Cipar   x  
DE - Njemačka   x  
DK - Danska     x
EE - Estonija   x  
ES - Španjolska   x  
FI - Finska   x  
FR - Francuska   x  
GR - Grčka xa    
HU - Mađarska   x  
IE - Irska   x  
IT - Italija x    
LT - Litva x    
LU - Luxemburg x    
LV - Latvija   x  
MT - Malta   x  
NL - Nizozemska xa    
PL - Poljska x    
PT - Portugal   x  
RO - Rumunjska   x  
SE - Švedska   x  
SI - Slovenija x    
SK - Slovačka   x  
UK – Ujedinjeno Kraljevstvo   x  
HR - Hrvatska x    
xa – ne odnosi se na cijelo frekvencijsko područje