Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Prijava smetnji

HAKOM obavlja mjerenja, istraživanja, utvrđivanja i otklanjanja smetnji u radiofrekvencijskom spektru, koje stvara komunikacijska ili tehnička oprema. Smetnje prijavljuje nositelj dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, a u slučaju opće dozvole korisnik opreme koja je ometana.

Troškove ovih poslova u cijelosti snosi HAKOM, osim u slučajevima kada se utvrdi da je nositelj dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra prijavio smetnju čiji je izvor njegova vlastita oprema ili ukoliko je prijava smetnje korisnika čija oprema radi prema općoj dozvoli neopravdana. U ovim slučajevima HAKOM ispostavlja račun podnositelju zahtjeva za naknadu troškova mjerenja i ispitivanja smetnji.
 
Naputak o prijavi smetnje i pripadajući obrazac možete naći ovdje.
 
Za smetnje u prijamu radio programa upućujemo vas da prijavite izravno ometanom radiju, a za smetnje u prijamu televizijskog programa i programa Hrvatskog radija Odašiljačima i vezama d.o.o.