Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

Roaming u zemljama EU/EEA

Roaming je usluga koja Vam omogućuje upotrebu pokretnog telefona dok boravite u inozemstvu.
 
Uredbom EU o roamingu iz 2017. regulirane su cijene u roamingu između zemalja članica Europskog gospodarskog prostora (engl. European Economic Area - EEA), u kojem se uz 27 zemalja članica Europske unije (EU) nalaze još Island, Lihtenštajn i Norveška. Velika Britanija više nije članica EU, ali se također primjenjuju regulirane cijene.
Novom Uredbom EU o roamingu iz 2022. regulacija cijena u roamingu se produljila za još 10 godina.
 
Cijene u roamingu u zemljama EEA se određuju i naplaćuju prema nacionalnim cijenama prema drugim pokretnim mrežama. Prilikom boravka u zemljama EEA, pozive, SMS/MMS poruke i podatkovni promet plaćate po jednakim cijenama kao da koristite usluge unutar Hrvatske (engl. RLAH - Roam Like At Home „U roamingu kao kod kuće“).  

Pravila i ograničenja za vrijeme korištenja roaming usluga u zemljama EEA 

Količina poziva, SMS/MMS poruka i podatkovnog prometa koju možete koristiti u EEA roamingu po reguliranim cijenama ovisi o ugovorenoj tarifi i opciji koju imate kod svog operatora.
 
Dok ste u roamingu, bilo da iz zemlje EEA šaljete poruke ili pozivate korisnike iz zemalja EEA, korisnike iz Hrvatske koji se nalaze u nekoj od zemalja EEA ili korisnike u Hrvatskoj, trošit će se minute/poruke iz tarife koju ste ugovorili s Vašim operatorom za domaći promet prema drugim pokretnim mrežama. Nakon što potrošite uključene minute/poruke iz tarife, pozivi će se dalje naplaćivati prema cjeniku za Vašu tarifu prema drugim pokretnim mrežama.*
 
* Isto pravilo vrijedi i ako u Vašoj tarifi imate uključene besplatne pozive/poruke unutar mreže Vašeg operatora.
 
Dolazni pozivi se ne naplaćuju, neovisno o tome odakle dolaze pozivi.
 
Kod nekih tarifa i opcija ukupan ugovoren podatkovni promet možete koristiti po domaćim cijenama i u roamingu. Ako potrošite sav podatkovni promet iz tarife, operator Vas mora o tome obavijestiti.*
 
Međutim, za pojedine tarife i opcije (npr. neograničen podatkovni promet) postoji ograničenje u količini podatkovnog prometa koji možete koristiti po domaćim cijenama. Nakon što dosegnete to ograničenje, možete i dalje koristiti podatkovni promet, za koji operator ima pravo naplatiti dodatnu roaming naknadu. U tom slučaju operator Vas mora unaprijed obavijestiti o ograničenju, upozoriti kada dosegnete ograničenje, kao i obavijestiti o početku naplate dodatne roaming naknade.*
 
* Savjetujemo da prije putovanja provjerite s Vašim operatorom koliko podatkovnog prometa možete koristiti u roamingu. 

Politika pravedne uporabe (engl. Fair Use Policy - FUP) 

Ako više vremena boravite i više koristite usluge u Hrvatskoj nego u zemljama EEA, smatra se da je uporaba roaming usluga pravedna. U tom slučaju pozive, SMS/MMS poruke i podatkovni promet iz Vaše tarife možete u roamingu koristiti po domaćim cijenama, bez dodatnih troškova.
 
Međutim, ako u razdoblju od zadnja četiri (4) uzastopna mjeseca više vremena boravite i više koristite usluge u zemljama EEA nego u Hrvatskoj, operator će Vas SMS porukom obavijestiti o tome za svaku pojedinu uslugu. Ako u razdoblju od narednih 15 dana ne promijenite obrazac korištenja usluge, operator ima pravo naplatiti dodatnu roaming naknadu za svaku pojedinu uslugu, a o početku naplate Vas mora obavijestiti.  

Što je još važno znati? 

  • U trenutku prijave na gostujuću mrežu u roamingu, operator Vas je obvezan SMS porukom obavijestiti o cijenama poziva, SMS/MMS poruka i podatkovnog prometa; besplatnom pozivu za hitne slučajeve 112; drugim dostupnim načinima komunikacije u hitnim slučajevima (poveznica); besplatnom broju telefona za informacije; politici pravedne uporabe (ograničenju podatkovnog prometa u roamingu i visini naknada ako tu količinu dosegnete) s poveznicom na informacije; određenim uslugama koje nisu besplatne (dežurne telefonske linije ili korisničke podrške). Ako Vas operator nije pravovremeno upozorio ili Vas nije uopće upozorio o cijenama usluga, niste obvezni platiti potrošnju sve do trenutka zaprimanja obavijesti.
 
  • Podatkovni promet će se automatski obustaviti kada se dosegne iznos od 62,50 eura, osim ako ne zatražite drugačije ograničenje. Operator Vas je obvezan obavijestiti kada se dosegne iznos od 80 posto ograničenja, kao i u trenutku kada se usluga obustavi s uputama što trebate napraviti ako želite nastaviti koristiti uslugu.
 
  • Pozivanje brojeva usluga s posebnom tarifom (npr. službe za pomoć korisnicima, zračni prijevoznici, osiguravajuća društva, slanje SMS poruka za igre i zabavu, sudjelovanje u igri i sl.) u Hrvatskoj može biti besplatno ili uz manju naknadu, dok u roamingu uključuje dodatne troškove koje možda ne očekujete.
 
  • Ako se nalazite u blizini pograničnih područja sa zemljama koje nisu članice EEA, preporučujemo da u postavkama svog uređaja uključite „Ručni odabir mreže“ i odaberete mrežu Vašeg operatora, kako biste izbjegli automatsko prebacivanje na mrežu operatora izvan EEA područja što može dovesti do značajnih roaming troškova.
 
  • Kada putujete brodom ili zrakoplovom Vaš se uređaj automatski može povezati s nezemaljskom, satelitskom mrežom kod koje su cijene usluga u roamingu znatno više od reguliranih cijena u roamingu. Preporučujemo da na svom uređaju isključite roaming ili u postavkama aktivirate opciju zrakoplovnog načina rada.