Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Siječanj '20

Odluke i rješenja

Konačno rješenje Općina Smokvica (pdf)
Konačno rješenje Općina Lekenik (pdf)
Konačno rješenje Općina Lumbarda (pdf)
Rješenje Općina Lupoglav (pdf)
Rješenje o odbijanju zahtjeva Grad Pag (pdf)
Konačno rješenje Grad Kutjevo (pdf)
Konačno rješenje Općina Vidovec (pdf)
Konačno rješenje Općina Vratišinec (pdf)
Konačno rješenje Općina Okrug (pdf)
Rješenje Općina Muć (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu RF spektra - Adriatic Sercurity d.o.o. (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu RF spektra - Master Mariner d.o.o. (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu RF spektra - Mediteran Security d.o.o. (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu RF spektra - PSK SLOBODAN PAD (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu RF spektra - Vanga d.o.o. (pdf)
Konačno rješenje Općina Blato (pdf)
Konačno rješenje Općina Biskupija (pdf)
Konačno rješenje Općina Žminj (pdf)
Konačno rješenje Općina Milna (pdf)
Konačno rješenje Grad Prelog (pdf)
Konačno rješenje Općina Gradec (pdf)
Rješenje Grad Čabar (pdf)

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1018/17, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-415/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-390/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-447/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-406/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-416/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-431/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-376/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-385/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-386/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-402/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-395/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-410/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-405/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-396/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-411/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-391/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-381/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-392/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-412/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-387/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-417/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-325/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-380/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-377/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-382/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-397/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-407/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-432/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-383/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-408/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj UsI-378-19. (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj UsI-393-19. (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj UsI-1717-18. (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj UsI-533-19. (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj UsI-1802-16. (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj UsI-4429-18. (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj UsI-413-19. (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj UsI-353-19. (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj UsI-418-19. (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj UsI-388-19. (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj UsI-403-19. (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-3478/18, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-402/18, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Kloštar Ivanić) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-2873/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-286/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Poreč) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-316/17, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Đurđenovac) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-3555/18, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-1750/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-3231/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-465/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Viškovo) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-47/18, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Koprivnički Ivanec) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-397/18, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Ivanić-Grad) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-36/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Lasinja) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-292/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Brtonigla) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-133/18, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Semeljci) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-3626/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf) 
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-3842/18, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)