Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Studeni '19

Odluke i rješenja

Rješenje - obustava postupka inspekcijskog nadzora - HP-Hrvatska pošta d.d. (pdf)
Rješenje inspektora HŽ Putničkom prijevozu d.o.o. (pdf)
Rješenje Grad Vrlika (pdf)
Rješenje Grad Metković (pdf)
Rješenje Općina Pakoštane (pdf)
Rješenje Grad Ivanec (pdf)
Rješenje Općina Otok (pdf)
Rješenje Općina Perušić (pdf)
Rješenje Vela Luka (pdf)
Rješenje Grad Mali Lošinj (pdf)
Rješenje Grad Popovača (pdf)
Rješenje Općina Vrpolje (pdf)
Rješenje Općina Josipdol (pdf)
Rješenje Općina Stupnik (pdf)
Rješenje Općina Majur (pdf)
Rješenje o obustavi postupka pokrenutog na zahtjev željezničkog prijevoznika Rail Cargo Carrier – Croatia d.o.o., u svezi primjene cjenika dodatnih usluga HŽ Cargo d.o.o., Zagreb i HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za pristup radionicama za održavanje željezničkih vozila (pdf)
Odluka kojom se trgovačkom društvu Imenik d.o.o. daje prethodno odobrenje na cijene univerzalne usluge (pdf)
Odluka u postupku izmjene i dopune Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (pdf)
  • Privitak 1 – Izmijenjena SP BSA s evidentiranim izmjenama (pdf)
  • Privitak 2 – Odgovori na komentare (pdf)
Odluka u postupku izmjene i dopune Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (pdf)
  • Privitak 1 – Izmijenjena SP RUO s evidentiranim izmjenama (pdf)
  • Privitak 2 – Odgovori na komentare (pdf)
Odluka kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. daje prethodno odobrenje na maloprodajne cijene univerzalne usluge (pdf)
Rješenja Općina Mače (pdf)
Rješenje Grad Omiš (pdf)
Rješenje Grad Bjelovar (pdf)
Rješenje inspektora operatoru A1 o zabrani pozivanja korisnika tijekom postupka promjene operatora (pdf)
Rješenje Općina Kali (pdf)
Rješenje Općina Donja Dubrava (pdf)
Rješenje u sporu povodom zahtjeva trgovačkog društva Totalna televizija d.o.o. (pdf)
Dokument Metodologija testa istiskivanja marže (pdf)
Rješenje Općina Sračinec (pdf)
Rješenje Uprava za ceste Osječko-baranjske županije (pdf)
Rješenje Općina Jelenje (pdf)
Rješenje Grad Otok (pdf)
Rješenje Općina Tribunj (pdf)
Rješenje inspektora vezano za privolu krajnjih korisnika za pohranjivanje kolačića prilikom posjete internetskih stranica (pdf)

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Splitu poslovni broj UsI-228-19 (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: UsI-1129/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-3220/18, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: UsI-809/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-4481/18, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-1093/18, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-320/18, radi naknade za nepravovremeni prijenos broja (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-2680/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-451/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Općina Zadvarje) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-363/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Općina Rugvica) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-328/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Općina Jakovlje) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-515/19, radi prisilnog izvršenja rješenja (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-362/18 i UsII-370/18, radi postupka ozakonjenja (Zaprešić – faza I) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-472/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Općina Andrijaševci) (pdf)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske donio je presudu poslovni broj: Usoz-77/18-8 kojom je ukinuo odredbu i kartografski prikaz Prostornog plana Općine T. u dijelu koja se odnosi na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu, uz obrazloženje da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u svojim dokumentima prostornog uređenja ne smiju ograničavati razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u pokretnim komunikacijskim mrežama (samostojeće antenske stupove) te da su elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu obvezne planirati na način koji ne odstupa od Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 131/12 i 92/15). (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-426/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Općina Medulin) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-475/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Općina Trpanj) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-198/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Općina Cestica) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-338/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (ŽUC Krapinsko – zagorske županije) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-433/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Općina Barilović) (pdf)