Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Lipanj '20

Odluke i rješenja

Konačno rješenje Grad Benkovac (pdf)
Dopunsko rješenje Grad Samobor (pdf)
Rješenje Grad Slavonski Brod (pdf)
Rješenj Općina Tisno (pdf)
Konačno rješenje Općina Bednja (pdf)
Konačno rješeje Općina Saborsko (pdf)
Rješenje kojim se potvrđuje iznos naknade za sudjelovanje na radioamaterskom ispitu (pdf)
Odluka o izmjeni dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u multipleksima MUX A, MUX B, MUX D, L-ZA, M1 i L1 (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Desinić (pdf)
Dopunsko rješenje Grad Buje (pdf)
Rješenje inspektora vezano uz isplatu naknade za nepravovremeni prijenos broja – A1 Hrvatska d.o.o. (pdf)

Presude i rješenja Upravnog suda

Rješenje Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1670/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-4127/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj UsI-287-19 (pdf)

Presuda Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-381/18, radi naknade za pravo puta (Grad Virovitica) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-427/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Duga Resa) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-473/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Rogoznica) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-4674/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-390/18, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Vukovar) (pdf)