Preskočite na glavni sadržaj
HR
 • 14.06.
 • Projekt 5G-ADRIA: Povezivanje Slovenije i Hrvatske za digitalnu i sigurnu budućnost
 • Pročitaj više
 • 14.06.
 • U prvom tromjesečju ove godine željeznicom prevezeno više robe i manje putnika
 • Pročitaj više
 • 13.06.
 • BEREC traži mišljenja dionika o IP međupovezivanju, M2M roamingu i procjeni općeg režima autorizacije
 • Pročitaj više

Vidi sve vijesti

e-Agencija
 • e-Operator
 • Aplikacija podržava upravljanje podacima o operatorima elektroničkih komunikacija, operatorima omogućava podnošenje prethodnih obavijesti i ostalih vezanih zahtjeva poput zahtjeva za primarnu dodjelu adresa i brojeva, kao i izvještaja o bruto prihodu te podataka  o grupi brojeva.
 • e-Tržište
 • U aplikaciji možete naći prikupljene i analizirane podatke s tržišta elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga.
 • e-Rasprava
 • e-Rasprava je automatizirani sustav za elektroničke javne rasprave koji registriranim korisnicima omogućuje kolektivni rad pri donošenju dokumenata od zajedničkog interesa.
 • e-Žalbe
 • Aplikacija pomoću koje korisnik, nakon registracije, može predati žalbu elektroničkim putem.
 • e-Prenosivost
 • Putem aplikacije možete provjeriti status prijenosa Vašeg broja telefona, kao i mrežu u kojoj se neki broj trenutno nalazi.
 • e-Registar "NE ZOVI"
 • Besplatni javni registar telefonskih brojeva potrošača koji ne žele da ih trgovci kontaktiraju putem telefona ili SMS i MMS poruka u svrhu promidžbe i prodaje.
 • e-Nabava
 • e-Nabava je digitalan, profesionalan, otvoren i transparentan proces javne nabave koji postupak nabave čini pristupačnijim, jednostavnijim i bržim.
 • e-Dozvole
 • Uslugom je omogućeno korisnicima elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za uporabu RF spektra na plovilu (e-Plovila), u radiodifuziji (e-Radiodifuzija), u mikrovalnoj vezi (e-Mikrovalna veza), za nepokretnu radijsku postaju (e-Nepokretna), za pokretnu radijsku postaju (e-Pokretna), u satelitskoj službi (e-Satelitska), na zrakoplovu (e-Zrakoplovna) i u amaterskoj službi (e-Amaterska).
 • e-Odobrenja
 • Uslugom je omogućeno korisnicima elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za uporabu RF spektra u mikrovalnoj vezi (e-Odobrenje za mikrovalnu vezu), za nepokretnu radijsku postaju (e-Odobrenje za nepokretnu) te za pokretnu radijsku postaju (e-Odobrenje za pokretnu).
 • e-Pravo puta
 • Aplikacija omogućava elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde o pravu puta i izračun visine naknade za pravo puta, a infrastrukturnom operatoru elektroničku razmjenu potrebne dokumentacije s HAKOM-om.
 • e-Uvjeti
 • Aplikacija za elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta gradnje definiranih propisima iz nadležnosti HAKOM-a, a koje HAKOM izdaje u postupku izdavanja lokacijske dozvole (utvrđivanje posebnih uvjeta i izdavanje potvrde glavnog projekta).
 • e-Smjernice
 • Aplikacija za elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje smjernica u procesima izrade prostornih planova ili njihovih izmjena i dopuna.
 • e-Prijava RP
 • Usluga e-Prijava RP predstavlja sustav upravljanja prijavama SNG (Satellite News Gathering) i WAS / RLAN (Wireless Access Systems / Radio Local Area Networks) radijskih postaja za koje je to određeno odgovarajućim općim dozvolama temeljem kojih se koristi RF spektar.
Sjednice
Korisne informacije HAKOM-a