Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

Dodatno pojašnjenje HAKOM-a vezano za poštanske pošiljke s robom iz trećih zemalja od 1. srpnja

Pojašnjenja se daju nastavno na upite i komentare korisnika i zainteresirane javnosti u svezi naplate troškova carinskog posredovanja na poštanske pošiljke s robom iz trećih zemalja u međunarodnom prometu.

ZAGREB, 14. srpnja 2021. -  Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) zaprimila je više upita i komentara korisnika i zainteresirane javnosti u svezi naplate troškova carinskog posredovanja na poštanske pošiljke s robom iz trećih zemalja u međunarodnom prometu od 1. srpnja 2021. U nastavku su pojašnjenja HAKOM-a.
 
Obavljanje poštanskih usluga u RH uređeno je Zakonom o poštanskim uslugama, Pravilnikom o obavljanju univerzalne usluge, Općim uvjetima davatelja poštanskih usluga i aktima Svjetske poštanske unije (UPU) za poštanske usluge u međunarodnom prometu.
 
Davatelji poštanskih usluga koji obavljaju poštanske usluge u međunarodnom prometu, pružaju i usluge carinskog posredovanja.
 
Sukladno Svjetskoj poštanskoj konvenciji pošiljke predane na carinski pregled mogu biti terećene, s naslova poštanskog postupanja, naknadom za podnošenje na carinski pregled. U skladu s navedenim ni HP- Hrvatska pošta d.d. (HP) niti drugi ovlašteni davatelji poštanskih usluga nisu nadležni obavljati carinski postupak ni odlučivati o tome koje će poštanske pošiljke biti podvrgnute kontroli, odnosno pregledu, već je za to u RH ovlaštena Carinska uprava Ministarstva financija RH (Carina). Davatelji poštanskih usluga u carinskom postupku pojavljuju se kao ovlašteni/određeni posrednik između Carine i korisnika poštanske usluge.
 
U carinskom postupku, davatelj poštanske usluge, osim troškova podnošenja pošiljke na carinski pregled i troška PDV-a za robu sadržanu u poštanskim pošiljkama, može zaračunati troškove koje sam izračuna kao svoj trošak koji je ostvario radi posredovanja u carinskom postupku.
 
Od 1. srpnja 2021. naplaćuje se usluga kontrolnog pregleda za pošiljke s robom koja je upućena iz trećih zemalja sukladno novom zakonodavnom okviru. Ukinuta je odredba o slobodnom uvozu poštanskih pošiljaka vrijednosti do 22 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti te su propisane nove carinske procedure i obrasci. Ovlašteni davatelji poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom prometu postupat će po novim procedurama i popunjavat će obrasce pod nadzorom Carine radi naplate PDV-a i puštanja robe u slobodan promet.
 
U poštanskim pošiljkama koje sadrže robu koja nema porijeklo ili nije iz područja EU, za cijelo područje EU-a naplaćuju se troškovi prema odredbama nacionalnih propisa (do iznosa 150 EUR naplaćuje se PDV na deklariranu vrijednost sadržaja pošiljke i trošak carinskog posredovanja ovlaštenih davatelja poštanskih usluga, iznad 150 pa do 1000 EUR naplaćuje se PDV i  carinska davanja na deklariranu vrijednost sadržaja pošiljke te trošak carinskog posredovanja ovlaštenih davatelja poštanskih usluga, a iznad 1000 EUR deklarirane vrijednosti sadržaja primjenjuje se poseban postupak koji uključuje i špediterske  usluge).
 
Na službenim internetskim stranicama Carine dostupne su i sve informacije o carinskom postupku u poštanskom prometu s danom 1. srpnja 2021. (poveznica).
 
Nastavno na sve navedeno, a s obzirom na više pojedinačnih upita korisnika, ističe se i kako prema odredbama Zakona o poštanskim uslugama i aktima Svjetske poštanske unije, korisnici, kao primatelji i krajnji potrošači, nisu vlasnici poštanskih pošiljaka sve dok ih uručenjem ne preuzmu od davatelja, neovisno o tome jesu li ili nisu platili cijenu poštanske usluge. Prema navedenim propisima nije moguće da korisnici/krajnji potrošači, prije nego uručenjem preuzmu poštansku pošiljku od ovlaštenog davatelja, sami uzmu svoju pošiljku od HP-a ili drugog ovlaštenog davatelja niti je mogu, prije preuzimanja uručenjem, sami odnijeti na Carinu radi podnošenja na carinski pregled.
 
HAKOM prati navedene zakonske promjene, u kontaktu je s nadležnim tijelima vezano uz provođenje predmetnog carinskog i/ili poreznog postupka pri uvozu robe iz trećih zemalja te će nadgledati troškove procesa usluge kontrolnog pregleda HP-a, a sve u cilju određivanja cijene te usluge koja se temelji isključivo na stvarnom trošku njenog koštanja.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: www.hakom.hr

O Hakom-u

HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.