Preskočite na glavni sadržaj
Dokumenti

Visokokvalitetni pristup

SP HT za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa (čistopis) u (primjeni od 1. listopada 2020).  
Arhiva
 
Čistopis
Evidentirane promjene

SP HT-a za iznajmljene elektroničke komunikacijske vodove (LLRO)
(čistopis) u (primjeni od 1. siječnja 2020.)

SP HT-a za iznajmljene elektroničke komunikacijske vodove (LLRO) (čistopis) u (primjeni od 1. siječnja 2017)

SP HT-a za iznajmljene elektroničke komunikacijske vodove (LLRO) (čistopis) u (primjeni od 1. rujna 2014)

SP HT-a za iznajmljene elektroničke komunikacijskevodove (LLRO) (čistopis) 

SP HT-a za iznajmljene elektroničke komunikacijske vodove (LLRO) (evidentirane promjene) u (primjeni od 1. siječnja 2020.).

SP HT-a za iznajmljene elektroničke komunikacijske vodove (LLRO) (evidentirane promjene) u (primjeni od 1. siječnja 2017).

SP HT-a za iznajmljene elektroničke komunikacijske vodove (LLRO) (evidentirane promjene) u (primjeni od 1. rujna 2014).