Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Visokokvalitetni pristup

SP HT za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa (čistopis) u (primjeni od 1. siječnja 2023).  
Arhiva
 
Čistopis
Evidentirane promjene
SP HT za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa (čistopis) u (primjeni od 1. kolovoza 2021). SP HT za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa (čistopis) u (primjeni od 1. listopada 2020).

SP HT-a za iznajmljene elektroničke komunikacijske vodove (LLRO)
(čistopis) u (primjeni od 1. siječnja 2020.)

SP HT-a za iznajmljene elektroničke komunikacijske vodove (LLRO) (čistopis) u (primjeni od 1. siječnja 2017).

SP HT-a za iznajmljene elektroničke komunikacijske vodove (LLRO) (čistopis) u (primjeni od 1. rujna 2014).

SP HT-a za iznajmljene elektroničke komunikacijskevodove (LLRO) (čistopis) 
SP HT za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa (evidentirane promjene) u (primjeni od 1. kolovoza 2021).

SP HT za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa (evidentirane promjene) u (primjeni od 1. listopada 2020).

SP HT-a za iznajmljene elektroničke komunikacijske vodove (LLRO) (evidentirane promjene) u (primjeni od 1. siječnja 2020.).

SP HT-a za iznajmljene elektroničke komunikacijske vodove (LLRO) (evidentirane promjene) u (primjeni od 1. siječnja 2017).

SP HT-a za iznajmljene elektroničke komunikacijske vodove (LLRO) (evidentirane promjene) u (primjeni od 1. rujna 2014).