Preskočite na glavni sadržaj
Vijesti

Vijesti

02.09.2015.

Nove usluge na tržištu poštanskih usluga

U drugom tromjesečju 2015. tržište poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj obogaćeno je s nekoliko inovativnih usluga.  
Pročitajte više
01.09.2015.

HAKOM: Početak ljeta nagovijestio utjecaj sezonskog učinka, a operatori nastavili s ulaganjima u mrežu

Lipanj, kao prvi ljetni mjesec, utjecao je na povećanje prihoda na tržištu elektroničkih komunikacija ne samo od usluge pristupa internetu, već i tradicionalne telefonske usluge, a započeo je i uzlet takozvanih 4D paketa usluga.
  
Pročitajte više
31.08.2015.

Naputak o izračunu i naknadi neto troška univerzalne usluge i procjene nepravednog financijskog opterećenja

Vijeće HAKOM-a je na sjednici održanoj 31. kolovoza 2015. donijelo novi Naputak o izračunu i naknadi neto troška univerzalne usluge i procjene nepravednog financijskog opterećenja davatelja univerzalne usluge 
Pročitajte više
25.08.2015.

HAKOM na radionici o upravljanju radiofrekvencijskim spektrom

Naglasak radionice je na tehnologijama za mreže pokretnih komunikacija i modelima dodjele radiofrekvencijskog (RF) spektra velike vrijednosti za  širokopojasne mreže pokretnih komunikacija.  
Pročitajte više
30.07.2015.

HAKOM: Imenik d.o.o. proglašen za operatora dijela univerzalnih usluga u elektroničkim komunikacijama

Univerzalne usluge će Imenik d.o.o, sukladno Odluci Vijeća HAKOM-a, započeti pružati najkasnije 29. studenog 2015., pod uvjetima i cijenama odobrenima od strane HAKOM-a
Pročitajte više
29.07.2015.

Upozorenje korisnicima: Ne uzvraćajte SMS-ove i pozive prema nepoznatim međunarodnim brojevima ili brojevima s posebnom tarifom!

Prije nego uzvratite poziv ili poruku, provjerite broj s Vašim operatorom. Ukoliko sumnjate da se radi o zlouporabi ili prijevari, možete obavijestiti svog operatora ili HAKOM, kako bi izbjegli neželjene troškove.    
Pročitajte više
27.07.2015.

Objavljena je knjiga „Tržišni regulatori Quo Vaditis?“, autora dr. sc. Nikole Popovića, člana Vijeća HAKOM-a

Temeljem odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu knjiga dr. sc. Nikole Popovića  uvrštena je  u sveučilišnu nastavnu literaturu. Autor se u knjizi bavi budućnošću regulacije i zaštite tržišnog natjecanja u mrežnim djelatnostima.  
Pročitajte više
24.07.2015.

HAKOM-ovi stručnjaci na terenu štite zračni prostor od smetnji

HAKOM provodi mjerenja duž cijele obale i na otocima gdje su smetnje najizraženije. Osim smetnji koje dolaze iz Italije, u HAKOM-u su angažirani i na uočavanju i otklanjanju smetnji koje prijavljuju službe za sigurnost pomorskog i zračnog prometa. 
Pročitajte više
22.07.2015.

HAKOM-ova iskustva kao primjer dobre regulatorne prakse predstavljena u Sarajevu

U Sarajevu se održava seminar o kontroli koncentracija, zlouporabi vladajućeg položaja i suradnji između tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i tijela za sektorsku regulaciju elektroničkih komunikacija. Među istaknutim predavačima je i dr. sc. Nikola Popović, član Vijeća HAKOM-a, s temom ˝Pravni okvir EU i prakse suradnje između tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i sektorskih regulatora u elektroničkim komunikacijama˝.  
Pročitajte više
20.07.2015.

Predstavnik HAKOM-a u Savjetu Fakulteta prometnih znanosti

Suradnja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) i Fakulteta prometnih znanosti (FPZ)  unaprijeđena je izborom predsjednika Vijeća HAKOM-a za člana Savjeta Fakulteta prometnih znanosti.   
Pročitajte više
17.07.2015.

HAKOM na sastancima Radne skupine za telekomunikacije Vijeća EU i Odbora za radiofrekvencijski spektar

U Briselu je održan 52. sastanak Odbora za radiofrekvencijski spektar (RSC - Radio Spectrum Committee), koji se bavi operativnim odlukama u svezi s upravljanjem radiofrekvencijskim spektrom u Europskoj uniji te sastanak Radne skupine za telekomunikacije Vijeća EU.  
Pročitajte više
15.07.2015.

HAKOM ponovo suorganizator Međunarodne konferencije o telekomunikacijama ConTEL

HAKOM je suorganizator 13. međunarodne konferencije o telekomunikacijama ConTEL, koja se od 13. do 15. srpnja održava u Grazu u Austriji.   
Pročitajte više
14.07.2015.

Europska komisija potvrdila odluku HAKOM-a u svezi deregulacije tržišta maloprodaje širokopojasnog pristupa

HAKOM je deregulirao tržište maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu, međutim, kroz regulaciju na veleprodajnim tržištima, HAKOM i dalje unaprijed provjerava maloprodajne cijene HT-a, Iskona i Optime.
 
Pročitajte više
13.07.2015.

HAKOM posjetila Fátima Barros, predsjedavajuća regulatora EU za elektroničke komunikacije, BEREC-a, za 2015.

S predstavnicima HAKOM-a razgovarala je o aktivnostima HAKOM-a unutar BEREC-a, planovima BEREC-a do kraja 2015. te o ulozi BEREC-a u proceduri donošenja paketa za Jedinstveno digitalno tržište EU.  
Pročitajte više
13.07.2015.

HAKOM na sastanku stručne radne skupine BEREC-a

Glavne teme sastanka bile su utjecaj OTT (Over The Top) usluga na djelotvorno tržišno natjecanje i pitanja na koja bi izmjena regulatornog okvira u okviru strategije jedinstvenog digitalnog tržišta EU  (Digital Single Market - DSM) trebala odgovoriti.  
Pročitajte više
10.07.2015.

HAKOM na tematskoj sjednici saborskog Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Cilj tematske sjednice bila je razmjena mišljenja i stajališta te pronalaženje rješenja koja bi pripomogla razvoju širokopojasnih komunikacijskih mreža u područjima u kojima nema dostatnog komercijalnog interesa za ulaganja.  
Pročitajte više
09.07.2015.

HAKOM odobrio pripajanje Amisa Vipnetu

HAKOM je razmotrio učinke pripajanja na tržištima koja su regulirana te ocijenio da namjeravano pripajanje Amisa Vipnetu ne dovodi do narušavanja tržišnog natjecanja. 
Pročitajte više
08.07.2015.

Javno savjetovanje o Strategiji razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture pokrenulo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.    
Pročitajte više