Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

Univerzalna usluga

Univerzalne usluge u elektroničkim komunikacijama predstavljaju skup usluga određene kakvoće koje su dostupne po pristupačnoj cijeni svim korisnicima na cijelom području Republike Hrvatske, a obuhvaćaju sljedeće usluge:
  • pristup javnoj telefonskoj mreži i uslugama na nepokretnoj lokaciji, koji omogućuje komunikaciju putem telefona i telefaksa
  • prijenos podataka minimalne brzine od 7 Mbit/s u dolaznom smjeru i 1 Mbit/s u odlaznom smjeru  
  • pristup javnim telefonskim govornicama  
  • posebne mjere i usluge prilagođene osobama s invaliditetom  
  • cijene usluga prilagođene potrebama socijalno ugroženih skupina  
U slučaju da operator univerzalnih usluga nije u mogućnosti uslugu pružiti putem nepokretne mreže, može je pružiti putem drugih tehnologija (npr. zamjenska usluga putem pokretne mreže, Wi-Fi).
 
U Republici Hrvatskoj za operatora univerzalne usluge je proglašen Hrvatski Telekom d.d.
 
Više o univerzalnoj usluzi možete saznati na poveznici