Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Analiza 2013 i vezane odluke

Tržište završavanja (terminacije) poziva u određenu javnu komunikacijsku mrežu koje se pruža na fiksnoj lokaciji

Vezane odluke Presude
  • Presuda Visokog upravnog suda RH Usll-10/2012 povodom tužbe OT-Optima Telekom d.d. protiv rješenja HAKOM-a, radi izmjene ugovora o međupovezivanju operatora (23.01.2013.)

Standardne ponude