Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Analiza 2013 i vezane odluke

Tržište veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji
Vezane odluke
  • Odluka kojom se određuju izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (16.04.2015.)
  • Odluka o određivanju naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (25.03.2014.)
  • Odluka kojom se određuju izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (20.02.2014.)
  • Odluka o troškovima veleprodajnih usluga u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži HT-a (28.06.2013.)
  • Odluka o određivanju cijene usluge izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (18.12.2013.)
Presude
  • Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-10902/2011-8 povodom tužbe Hrvatski Telekom d.d. protiv odluke HAKOM-a, radi izmjene cijene za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petljii (31.11.2013.)
  • Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-4535/2011-6, donesenu u upravnom sporu HT protiv rješenja HAKOM-a od 23. ožujka 2011.g., radi nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva (12.09.2013.)
  • Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-11992/2010-5 povodom tužbe Hrvatski Telekom d.d. protiv odluke HAKOM-a, radi cijene najma za korišteni kolokacijski prostor za pristup izdvojenoj lokalnoj petlji (05.12.2012.)
  • Rješenje Visokog upravnog suda kojim se odgađa izvršenje djelomičnog i privremenog rješenja HAKOM-a u sporu H1 Telekom d.d. protiv HT-a d.d. (21.03.2012.)
 
Standardne ponude