Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

Javni natječaj za uporabu RF spektra digitalne televizije za MUX D na području regije D9

Javni natječaj za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalne televizije za MUX D na području digitalne regije D9 (dio Dubrovačko-neretvanske županije)

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije na temelju članka 18., a u svezi s člankom 89. stavkom 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine” 73/08, u daljnjem tekstu: Zakon), te člankom 23. stavkom 1. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra („Narodne novine” 136/08), po službenoj dužnosti, a temeljem odluke Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: Vijeće HAKOM-a) sa sjednice održane 2. prosinca 2009. donosi sljedeću Odluku:
(ODLUKA JAVNI NATJEČAJ D9.pdf).

Natječajna dokumentacija za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalne televizije za MUX D na području digitalne regije D9 (dio Dubrovačko-neretvanske županije)

(Natjecajna dokumentacija_DVB-T_D9.pdf)U skladu s provođenjem postupka natječaja, HAKOM izdaje Pojašnjenje natječaja za izdavanje dozvole za uporabu RF spektra MUX D – D9:

Pojašnjenje natječaja za izdavanje dozvole za uporabu RF spektra MUX D – D9OBRASCI:

• Prijava na javni natječaj za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije za MUX D na području digitalne regije D9
PRIVITAK A.doc

• Prijedlog teksta bankovnog jamstva kojim se jamči za ozbiljnost i valjanost ponude
PRIVITAK B.doc

• Prijedlog teksta bankovnog jamstva kojim se jamči ispunjenje uvjeta iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra
PRIVITAK C.doc

• Izjava o izvršenju obveza iz ponude na natječaj
PRIVITAK D.doc

• MS Excel tablica kojom se propisuje format za dostavljanje parametara odašiljača
PRIVITAK F.xls


OTVARANJE PONUDA:

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje: HAKOM), održala je 03. veljače 2010. u 12,00 sati javnu sjednicu u svezi javnog otvaranja ponuda na javni natječaj za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalne televizije MUX D za područje digitalne regije D9 (dio Dubrovačko-neretvanske županije).

Na navedenoj sjednici Vijeće HAKOM-a je utvrdilo kako nije zaprimljena nijedna ponuda na natječaj. U daljnjem tijeku postupka, HAKOM će postupiti prema vrijedećim zakonskim propisima.