Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

5G mreža u Hrvatskoj

Operatori mreža pokretnih komunikacija implementirali su 5G tehnologiju u RH upotrebom dinamičkog dijeljenja spektra (Dynamic Spectrum Sharing - DSS). DSS omogućava operatorima da upotrebljavaju isti radiofrekvencijski spektar, odnosno isti frekvencijski nosilac za pružanje 5G i 4G (LTE) usluga. Dijeljenje resursa između 4G i 5G tehnologije ovisi o prometnim potrebama korisnika za pojedinom tehnologijom  na određenom području gdje se resursi dinamički raspoređuju tijekom vremena.DSS omogućuje pokrivanje 5G signalom koristeći postojeći „4G“ spektar te postojeću radijsku opremu i lokacije, bez investiranja u novu 5G infrastrukturu. Na taj se način 5G usluga može brzo i efikasno uspostaviti, bez potrebe za dodjelom novog spektra. Za pružanje 5G usluga dovoljna je softverska nadogradnja postojećih baznih postaja, čime se omogućava efikasnija uporaba spektra dodijeljenog operatorima.
 
S obzirom na to da se u RH radiofrekvencijski spektar primarno namijenjen za 5G planira dodijeliti tijekom prve polovice 2021., uporaba DSS-a čini 5G tehnologiju dostupnom krajnjim korisnicima i prije te dodjele. Uporaba DSS-a u klasičnim 4G pojasevima će doprinijeti bržoj implementaciji 5G tehnologije. Podaci o baznim postajama koje su u komercijalnom radu su javno dostupni u sklopu HAKOM-ovog GIS portala, u okviru tematskog preglednika „Radijske postaje
 
Izmjenom planova dodjele za radiofrekvencijske pojaseve 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz (NN br. 110/20) je u tim pojasevima dopuštena uporaba i 5G tehnologije te posljedično i uporaba DSS-a. Implementacija DSS tehnologije, kao i odabir pojaseva u kojima će se ona odviti, ovisi o poslovnim planovima pojedinog operatora.