Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

Public Invitation for the issuance of authorisation for conducting service quality examination, assessment, testing and verification of the electronic communication services measuring and billing systems

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) objavljuje
 
JAVNI POZIV
za dodjelu ovlaštenja za provođenje ispitivanja kakvoće usluga, ocjene, ispitivanja i ovjere sustava za mjerenje i naplatu usluga elektroničkih komunikacija
 
U okviru svojih nadležnosti određenih člankom 12. Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine 73/2008), a prema članku 39. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga („Narodne novine“ broj 154/2008, 51/2011), HAKOM može samostalno ili preko ovlaštene pravne osobe provesti nadzor mjerenja kakvoće usluge i ovjeru sustava za obračun i naplatu.
 
Nadalje, prema članku 43. istog pravilnika HAKOM je ovlašten izdati posebno ovlaštenje pravnoj osobi za provođenje ispitivanja kakvoće usluga, ocjenu, ispitivanje i ovjeru sustava za mjerenje i naplatu, a ta je pravna osoba/zainteresirana strana obvezna ispuniti uvjete koje određuje navedeni članak.

Uvjeti (dokazi sposobnosti) koje su zainteresirane strane obvezne ispuniti, kao i način te rokovi dostave prijava i rok za donošenje odluke(a) o dodjeli ovlasti za mjerenje kakvoće usluga i ovjeru sustava za obračun i naplatu određeni su u dokumentu "Criteria for the obtaining of authorisation for conducting service quality examination, assessment, testing and verification of the electronic communication services measuring and billing systems"  
(mjerila za dobivanje ovlaštenja).
 
Datum otvaranja javnog poziva je 20. svibnja 2011. godine, a prijave se zaprimaju do roka trajanja javnog poziva, do 21. lipnja 2011. godine na način određen u mjerilima za dobivanje ovlaštenja.

Pozivaju se zainteresirane strane da dostave ponude. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom zainteresirane strane, poštom preporučeno ili osobno predajom u pisarnicu HAKOM-a (soba 106), na adresu:
 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije
Jurišićeva 13
10 000 Zagreb
- NE OTVARAJ -
„Javni poziv za dodjelu ovlaštenja za provođenje ispitivanja kakvoće usluga, ocjene, ispitivanja i ovjere sustava za mjerenje i naplatu usluga elektroničkih komunikacija“