Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Elektroničke komunikacije

Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112 NN 37/16
Odluka Vlade RH o donošenju Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja NN 68/16
Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama koja se odnose na brzi razvoj širokopojasnih mreža NN 64/11
Odluka Vlade RH o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika NN 151/14
Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti NN 41/18

Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama

 • Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama NN 45/12
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama NN 97/14
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama NN 116/17
 • Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama NN 150/22

Pravilnik o dodjeli adresa i brojeva

 • Pravilnik o dodjeli adresa i brojeva NN 85/12
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva NN 67/13
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva NN 129/15
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva NN 131/20
 • Pravilnik o dodjeli adresa i brojeva NN 45/23

Plan adresiranja 

Planovi dodjele

Plan dodjele radiofrekvencijskog spektra za frekvencijski pojas 71-76/81-86 GHz

 • Plan dodjele radiofrekvencijskog spektra za frekvencijski pojas 71-76/81-86 GHz NN 126/13

Plan dodjele radijskih frekvencija za službe zemaljske radiodifuzije 148,5 kHz - 1492 MHz 

 • Plan dodjele radijskih frekvencija za službe zemaljske radiodifuzije 148,5 kHz - 1492 MHz NN 134/13
 • Plan dodjele radijskih frekvencija za službe zemaljske radiodifuzije u frekvencijskim pojasevima 148,5 kHz – 694,0 MHz NN 144/20 

Plan dodjele za mikrovalne veze za frekvencijsko područje 28 GHz 

 • Plan dodjele za mikrovalne veze za frekvencijsko područje 28 GHz NN 101/16 

Plan dodjele za frekvencijski pojas 3400-3800 MHz 

 • Plan dodjele za frekvencijski pojas 3400-3800 MHz NN 6/17
 • Plan dodjele za grekvencijski pojas 3400 - 3800 MHz NN 53/21 - vrijedi od 27.5.2021.

Plan dodjele za sustave točka - više točaka 

 • Plan dodjele za sustave točka - više točaka NN 6/17 - vrijedi od 28.1.2017.

Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze 

 • Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze NN 31/20 - vrijedi od 26.3.2020.

Plan dodjele za frekvencijski pojas 440-470 MHz

 • Plan dodjele za frekvencijski pojas 440-470 MHz NN 6/17 - vrijedi od 28.1.2017.

Plan dodjele za frekvencijski pojas 703-733/758-788 MHz

 • Plan dodjele za frekvencijski pojas 703-733/758-788 MHz NN 53/21 - vrijedi od 27.5.2021.

Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500-2690 MHz

 • Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500-2690 MHz NN 62/19
 • Ispravak Plana dodjele za frekvencijski pojas 2500 -2690 MHz NN 68/19
 • Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500-2690 MHz NN 110/20

Plan dodjele za frekvencijski pojas 26,5 - 27,5 GHz

 • Plan dodjele za frekvencijski pojas 26,5 - 27,5 GHz NN 53/21 - vrijedi od 27.5.2021.

Plan dodjele za frekvencijski pojas 1920-1980/2110-2170 MHz (UMTS)

 • Plan dodjele za frekvencijski pojas 1920-1980/2110-2170 MHz (UMTS) NN 62/19
 • Ispravak Plana dodjele za frekvencijski pojas 1920-1980/2110-2170 MHz (UMTS) NN 68/19 
 • Plan dodjele za frekvencijski pojas 1920-1980/2110-2170 MHz (UMTS) NN 110/20

Plan dodjele za frekvencijski pojas 791-821/832-862 MHz

 • Plan dodjele za frekvencijski pojas 791-821/832-862 MHz NN 62/19
 • Ispravak Plana dodjele za frekvencijski pojas 791-821/832-862 MHz NN 68/19
 • Plan dodjele za frekvencijski pojas 791-821/832-862 MHz NN 110/20

Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz

 • Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz NN 62/19
 • Ispravak Plana dodjele za frekvencijski pojas 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz NN 68/19
 • Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz NN 110/20

Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 874,4–880,0 MHz i 919,4–925,0 MHz za željezničke pokretne radijske komunikacije (RMR)

 • Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 874,4–880,0 MHz i 919,4–925,0 MHz za željezničke pokretne radijske komunikacije (RMR) NN 47/22 - stupa na snagu 29.4.2022.

Plan numeriranja

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti

 • Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti NN 28/16
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti NN 88/19

Pravilnik o sveobuhvatnom javnom imeniku i službi davanja obavijesti o pretplatnicima 

 • Pravilnik o sveobuhvatnom javnom imeniku i službi davanja obavijesti o pretplatnicima NN 137/12

Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 

 • Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe NN 138/15

Pravilnik o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga

 • Pravilnik o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga NN 109/12
 • Ispravak Pravilnika o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga NN 33/13
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga NN 126/13
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga NN 67/16
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga NN 66/19 
 • Pravilnik o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga NN 112/21 (Pravilnik stupa na snagu 30 dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 4. koji stupa na snagu 1. lipnja 2022.)
 • Pravilnik o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga - (ENG) verzija 
 • Pravilnik o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti mreža i usluga NN 52/23

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga 

 • Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga NN 154/11
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga NN 149/13
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga  NN 82/14
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga NN 24/15
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga NN 42/16
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga NN 68/19
 • Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga - neslužbeni pročišćeni tekst

Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine

 • Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine NN 75/13

Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme 

 • Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme NN 36/16

Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga

 • Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga NN 52/15

Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektra 

 • Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektra NN 107/13
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra NN 94/15
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra NN 32/17
 • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra NN 19/20
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o namjeni RF spektra NN 121/20

Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja 

 • Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja NN 45/12
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja (NN 18/15)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja - neslužbeni pročišćeni tekst

Uputa za mjerenje razine elektromagnetskog polja pdf

EMP uputa za procjenu izloženosti pdf

Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti 

 • Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti NN 144/20 
 • Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti  NN 143/21
 • Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti NN 154/22

Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

 • Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra NN 154/08
 • Ispravak Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra NN 28/09
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra NN 97/10
 • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra NN 92/12
 • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra NN 62/14
 • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra  NN 147/14
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra NN 138/15
 • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra NN 77/16
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra NN 126/17
 • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra NN 55/18 
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa brojeva i radiofrekvencijskog spektra NN 99/18
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa brojeva i radiofrekvencijskog spektra NN 64/19
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa brojeva RF spektra NN 73/2020
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra NN 141/21 
 • Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra NN 151/22

Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta

 • Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta NN 152/11
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o  potvrdi i naknadi za pravo puta NN 151/14
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta NN 95/17
 • Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta - neslužbeni pročišćeni tekst

Pravilnik o prelasku s analognog na digitalno odašiljanje radijskih i televizijskih programa te pristupu položajima u multipleksu u zemaljskoj digitalnoj radiodifuziji

 • Pravilnik o prelasku s analognog na digitalno odašiljanje radijskih i televizijskih programa te pristupu položajima u multipleksu u zemaljskoj digitalnoj radiodifuziji NN 148/08

Pravilnik o prenosivosti broja 

Pravilnik o očevidniku inspektora elektroničkih komunikacija

 • Pravilnik o očevidniku inspektora elektroničkih komunikacija NN 113/11
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o očevidniku inspektora elektroničkih komunikacija NN 124/14

Pravilnik o pečatu inspektora elektroničkih komunikacija

 • Pravilnik o pečatu inspektora elektroničkih komunikacija NN 113/11
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pečatu inspektora elektroničkih komunikacija NN 124/14

Pravilnik o radijskoj opremi

 • Pravilnik o radijskoj opremi NN 49/16
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radijskoj opremi NN 88/19

Pravilnik o registru "NE ZOVI" 

 • Pravilnik o registru "NE ZOVI" NN 47/16

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora elektroničkih komunikacija  elektroničkih komunikacija

 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora elektroničkih komunikacija elektroničkih komunikacija NN 113/11
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora elektroničkih komunikacija elektroničkih komunikacija NN 124/14

Pravilnik o standardnim ponudama 

 • Pravilnik o standardnim ponudama NN 126/15

Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama

 • Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN 57/14)
  • Odluka Komisije o predmetu HR/2014/1579 - Svjetlovodne distribucijske mreže u Hrvatskoj (pdf)

Pravilnik o tehničkim uvjetima uporabe radijskih postaja za odašiljanje radijskog programa u UKV području s frekvencijskom modulacijom 

 • Pravilnik o tehničkim uvjetima uporabe radijskih postaja za odašiljanje radijskog programa u UKV području s frekvencijskom modulacijom NN 37/96

Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada

 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada NN 155/09
 • Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada NN 116/17 (stupa na snagu 2.12.2017.)

Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju

 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju NN 114/10
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju NN 29/13
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju - neslužbeni pročišćeni tekst

Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama

 • Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama NN 146/12
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama NN 82/14
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama NN 41/16
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama NN 62/19
 • Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama NN 68/19

Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra

 • Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra NN 45/12
 • Ispravak Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra NN 50/12
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra NN 97/14
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra NN 116/17
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra NN 129/19
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe RF spektra NN 139/21
 • Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra - neslužbeni pročišćeni tekst

Pravilnik o uvjetima uporabe norme za kodiranje digitalnog televizijskog signala

 • Pravilnik o uvjetima uporabe norme za kodiranje digitalnog televizijskog signala NN 73/07