Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

EU strategija

Prioriteti Europske Komisije (EK) su dostupnost širokopojasnog pristupa internetu svim kućanstvima u EU i pokrivanje signalom 5G mreža svih glavnih prometnih pravaca i urbanih područja do 2025. (5G Akcijski plan i komunikacija Povezivost za konkurentno jedinstveno digitalno tržište – Prema europskom gigabitnom društvu).

EK je kao temeljne frekvencijske pojaseve za implementaciju 5G tehnologije odredila 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz. Uporaba frekvencijskih pojaseva 3,6 GHz i 26 GHz za 5G se mora omogućiti do 31. prosinca 2020., a. pojas 700 MHz do 30. lipnja 2020. (uz mogućnost odgode do 2 godine).

Do kraja 2020. se mora ostvariti pokrivanje barem jednog većeg grada, a do 2025. neprekinuto 5G pokrivanje urbanih područja i glavnih zemaljskih transportnih putova.

Više informacija

 
Prema EECC (European Electronic Communications CodeDirektiva (EU) 2018/1972), koji je stupio na snagu u prosincu 2018. i do 21. prosinca 2020. se mora prenijeti u nacionalne zakonske okvire, države članice moraju omogućiti uporabu frekvencijskih pojaseva 3,6 GHz i 26 GHz za 5G do 31. prosinca 2020.

Sukladno Odluci (EU) 2017/899 pojas 700 MHz se za 5G mora omogućiti do 30. lipnja 2020, uz mogućnost odgode od 2 godine.

U okviru 5G opservatorija Europska Komisija prati razvoj 5G tržišta, uključujući testiranja i druge radnje koje poduzimaju predstavnici industrije i Država članica. 5G opservatorij se fokusira na razvoj u Europi, uz praćenje najvažnijih događanja na svjetskoj razini (SAD, Japan, Kina, Južna Koreja).