Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

Neželjene elektroničke komunikacije

Zlonamjerni pozivi, SMS i MMS poruke


U slučaju zlonamjernih poziva, SMS ili MMS poruka korisnici imaju mogućnost upućivanja prijave svom operatoru. Naime, Zakonom o elektroničkim komunikacijama, člankom 48., propisano je da korisnik u navedenom slučaju mora podnijeti pisanu prijavu operatoru u kojoj će navesti vrijeme zaprimanja zlonamjerne komunikacije. Operator nakon što utvrdi sve potrebne činjenice ima obvezu proslijediti prijavu nadležnoj policijskoj upravi na daljnje postupanje.
 

Neželjene elektroničke komunikacije


Izravna promidžba i prodaja, uporabom automatskih elektroničkih komunikacijskih sustava, uključujući SMS i MMS poruke, dopuštena je samo uz prethodno pribavljenu privolu fizičke osobe - pretplatnika ili korisnika usluga.

Svako slanje promidžbenih SMS ili MMS poruka mora biti obavljeno s isključivo registriranih brojeva koji ne prikrivaju identitet pošiljatelja, a korisniku u poruci mora biti jasno navedeno kako spriječiti svaku daljnju komunikaciju i to bez ikakve naknade ili troška za korisnika.

U slučaju da zaprimate takve pozive, SMS ili MMS poruke možete se javiti HAKOM-u na adresu e-pošte: nezeljeni.sms@hakom.hr.

Ukoliko korisnici zaprimaju navedene pozive, SMS ili MMS poruke, a ne želite da Vas trgovci kontaktiraju kako bi vam prodali neku uslugu ili proizvod putem telefona korisnici imaju mogućnost upisa telefonskog broja u Registar "NE ZOVI". Brojeve upisane u Registar trgovci ne smiju zvati ili na te brojeve slati promidžbene ili prodajne poruke.

Registar "NE ZOVI" je besplatni javni Registar telefonskih brojeva korisnika koji ne žele da ih trgovci kontaktiraju putem telefona ili SMS i MMS poruka u svrhu promidžbe i prodaje, a propisan je Zakonom o zaštiti potrošača.

Brojeve upisuje (ili ispisuje) pojedini operator na zahtjev korisnika (potpisnika ugovora s operatorom) u roku od 7 dana od zaprimanja zahtjeva. HAKOM ne upisuje ili ispisuje brojeve, a nadležan je za postupanje operatora u slučajevima spornih zahtjeva za upis/ispis.

Ukoliko i nakon upisa broja u registar korisnik zaprima poziva, a da pritom nije dao privolu trgovcu za iste, može se obratiti Državnom inspektoratu koji je nadležan za navedeno područje.
 

Wangiri pozivi


Često se događa da korisnici zaprimaju pozive koji „zazvone samo jednom“. U takvim slučajevima radi se o Wangiri napadu, a to je vrsta prevare gdje korisnik primi kratki poziv s nepoznatog inozemnog broja koji obično bude propušten, s namjerom da korisnik uzvrati poziv. Ovakvi pozivi imaju svrhu ostvarivanja dobiti vlasnika takvih brojeva od poziva koje korisnici izvrše.

Navedeni pozivi uglavnom dolaze iz udaljenih država te pozivanje takve numeracije spada u skuplje kategorije poziva. Iz navedenog razloga potrebno je da korisnici prije pozivanja utvrde radi li se o njima poznatom broju, odnosno ukoliko je nepoznat broj da zanemare takve pozive. Korisnik danas ima mogućnost ukoliko koristi pametni telefon blokirati određene pozive pa je svakako preporučljivo takve pozive staviti na listu zabrana.

Također, korisnici mogu takve pozive prijaviti i svom operatoru ili HAKOM-u na adresu e-pošte: nezeljeni.sms@hakom.hr. kako bi se provjerilo radi li se o takozvanom „wangiri“ napadu i ukoliko se utvrdi da se radi o toj vrsti poziva prijavljeni broj se blokira za sve korisnike u mreži.