Preskočite na glavni sadržaj
Vijesti

Objavljene pretpostavke i ulazni podaci korišteni u testu istiskivanja marže

VIJEST

HAKOM je 1. lipnja 2021. na svojim mrežnim stranicama objavio pretpostavke koje se koriste u Testu istiskivanja marže, zajedno sa svim ulaznim podacima koji se ne smatraju poslovnom tajnom.

 
ZAGREB, 4. lipnja 2021. - U dokumentu Metodologija testa istiskivanja marže (Metodologija), u kojem su određena pravila po kojima se provodi Test istiskivanja marže (MS test), HAKOM se obvezao objaviti korištene pretpostavke te ulazne podatke koji nisu poslovna tajna operatora, odnosno podatke na temelju kojih nije moguće doći do zaključaka o povjerljivim podacima operatora. Stoga je HAKOM dana 2. lipnja 2021. na svojim internetskim stranicama objavio dokument ˝Test istiskivanja marže - Objava korištenih pretpostavki i ulaznih podataka˝ čime je ispunio navedenu obvezu iz metodologije.

Uzimajući u obzir da je istiskivanje marže oblik ponašanja kojim SMP operator (operator sa značajnom tržišnom snagom) narušava tržišno natjecanje i koje može dovesti ne samo do izlaska postojećih konkurenata s tržišta već i do zatvaranja tržišta za nove operatore, HAKOM provođenjem MS testa pokušava spriječiti štetne posljedice za krajnje korisnike do kojih u konačnici dovodi takvo ponašanje SMP operatora.

Naime, MS test je alat koji definira minimalnu razliku između maloprodajne i veleprodajne cijene te tako definira postoji li dovoljan ekonomski prostor između njih. Time se utvrđuje jesu li maloprodajne cijene SMP operatora postavljene na razinu koja omogućava drugim operatorima poštenu tržišnu utakmicu, odnosno učinkovito natjecanje sa SMP operatorom. MS test se provodi za sve pakete koji sadrže javnu govornu uslugu, uslugu širokopojasnog pristupa internetu i/ili IPTV uslugu, neovisno o tome nude li se samostalno ili u paketu usluga te se provodi po obavijesti HT grupe da žele nuditi nove pakete na tržištu.

Obveza provođenja MS testa određena je HT grupi - trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. (HT) i društvima pod njegovom kontrolom, Iskon Internet d.d. (Iskon) i Optima Telekom d.d. (Optima), u okviru regulatorne obveze nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva, temeljem odluka o analizi sljedećih mjerodavnih tržišta:
 
• tržište pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike,
• tržište veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji i
• tržište veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: www.hakom.hr

O Hakom-u

HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.