Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

RH strategija

Osnovni cilj uvođenja 5G je kvalitetno pokriti signalom cijelo područje RH i tako potaknuti gospodarski razvoj te omogućiti svim građanima bolju kvalitetu života. Daljnjim razvojem i implementacijom 5G mreže tražit će se i razvijati digitalne vještine, otvarati nova radna mjesta i nove mogućnosti upotrebe tehnologije u svim industrijskim granama.

Daljnji razvoj tehnologije će bitno utjecati na kvalitetu dostupnosti interneta na udaljenim područjima, posebice u ruralnim područjima i na otocima, kao i na svim područjima na kojima nije moguće ili komercijalno isplativo fizički dovesti svjetlovodnu infrastrukturu. Zbog geografskih obilježja i oblika RH, kvalitetna pokrivenost od izuzetnog je značenja za podizanje kvalitete života na tim područjima.

Komercijalne 5G mreže za pružanje usluga u RH još uvijek nisu u radu, a trenutačno sva tri operatora pokretnih komunikacija testiraju funkcionalnosti 5G tehnologije. Prve komercijalne 5G usluge očekuju se u Gradu Osijeku koji je Zaključkom Vlade RH odabran za prvi hrvatski 5G grad.

Jedan od ciljeva 5G akcijskog plana EU-a je identifikacija barem jednog većeg grada u svakoj državi članici u kojem će se do kraja 2020. ostvariti pokrivanje 5G signalom i komercijalno pružanje usluga. HAKOM je zajedno s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture (MMPI) i predstavnicima sva tri operatora mreža pokretnih komunikacija tijekom 2019. proveo niz aktivnosti kako bi se Vladi RH predložio jedan ili više gradova kandidata. Kao rezultat tih aktivnosti, MMPI je Vladi uputilo prijedlog zaključka kojim se, zbog optimalnog odnosa tehničkih, znanstvenih i gospodarskih preduvjeta, za prvi hrvatski 5G grad predlaže Grad Osijek. Vlada je usvojila prijedlog i 23. siječnja 2020. Osijek je odabran za prvi hrvatski 5G grad. Također, odabirom Osijeka za 5G grad ne ispunjavaju se samo ciljevi EU-a nego se želi doprinijeti razvoju istočnog dijela Hrvatske.

Više informacija


Frekvencijski pojas 700 MHz se trenutačno koristi za digitalnu televiziju. Kako bi se mogao upotrijebiti za 5G, potrebno je digitalnu televiziju prebaciti na frekvencije ispod 694 MHz, što je određeno Nacionalnim planom djelovanja (NPD). U istom koraku će se ostvariti i prelazak digitalne televizije na standard DVB-T2/h.265 (HEVC). Nakon što je zbog mjera u suzbijanju epidemije koronavirusa, HAKOM u ožujku odgodio prelazak na novi sustav odašiljanja televizijskih programa, Odašiljači i veze d.o.o (OiV) objavili su 10. srpnja kako prelazak na novi DVB-T2/HEVC sustav odašiljanja započinje krajem listopada 2020. Prema najavi OiV-a kao novi datum početka prelaska određen je 27. listopada 2020. Prelazak će trajat do 12. studenog 2020., a odvijat će se po digitalnim regijama, što je u skladu s izdanim dozvolama prema kojima se prelazak mora izvršiti do kraja 2020. Raspored prelaska po digitalnim regijama kao i sve ostale informacije dostupne na poveznici.
 
Dijelovi 3,6 GHz pojasa su trenutačno već u uporabi u RH. HAKOM će prije dodjele spektra za 5G uskladiti postojeću uporabu.
 
Frekvencijski pojas 26 GHz je u potpunosti raspoloživ u RH.