Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Tehnologija

U osnovi 5G mreža radi kao i dosadašnje mreže pokretnih komunikacija (2G, 3G ili 4G) – bazna postaja odašilje radiofrekvencijski signal i komunicira s mobilnim uređajem. 5G mreža će se razvijati postupno, kroz nadogradnju postojećih mreža na postojećim lokacijama.

Frekvencijski pojasevi koji se u RH primarno upotrebljavaju za 5G tehnologiju su 700 MHz,3,6 GHz te 26 GHz. Također, upotrebom dinamičkog dijeljenja spektra (Dynamic Spectrum Sharing - DSS) moguće je upotrebljavati isti radiofrekvencijski spektar, odnosno isti frekvencijski nosilac za pružanje 5G i 4G (LTE) usluga. U budućnosti će se dodjeljivatii dodatni novi frekvencijski pojasevi.
S obzirom na očekivane velike brzine prijenosa podataka i veliki kapacitet 5G mreža, broj baznih postaja se povećava, pogotovo novopostavljenih tzv. pristupnih točaka kratkog dometa (Small Cells) koje pokrivaju područja koja nisu dostatno pokrivena osnovnim baznim postajama. Također, iz istog razloga se bazne postaje međusobno povezuju agregacijskim mrežama velike propusnosti (kapaciteta) i niske latencije, što se u najvećem broju slučajeva ostvarivuje izgradnjom svjetlovodne mreže.

Više informacija

Radiofrekvencijski pojasevi koji se primarno koristie za 5G u usporedbi s 2G/3G/4G:
 
2G/3G/4G 5G
800 MHz 700 MHz
900 MHz 3,6 GHz
1800 MHz 26 GHz
2,1 GHz  
2,6 GHz  
 
Frekvencijski pojas 700 MHz (694-790 MHz) se prvenstveno koristi za što veće geografsko pokrivanje područja u ruralnim i udaljenim sredinama. Usklađeni tehnički uvjeti su propisani Odlukom (EU) 2016/687, odnosno ECC/DEC/(15)01.

Pojas 3,6 GHz (3,4-3,8 GHz) se većinom upotrebljava za ostvarivanje što većeg kapaciteta u urbanim sredinama. Usklađeni tehnički uvjeti su propisani Odlukom (EU) 2019/235, odnosno ECC/DEC/(11)06 za bazne postaje s neaktivnim antenskim sustavima (ne-AAS) i s aktivnim antenskim sustavima (AAS).

Pojas 26 GHz (24,25-27,5 GHz) će se u početku koristiti za nepokretni bežični pristup (Fixed Wireless Access - FWA) velikog kapaciteta. Usklađeni tehnički uvjeti su propisani Odlukom (EU) 2019/784, odnosno ECC/DEC/(18)06.
 
Izmjenom planova dodjele za radiofrekvencijske pojaseve 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz (NN br. 110/20) je u tim pojasevima dopuštena uporaba i 5G tehnologije te posljedično i implementacija 5G tehnologije uporabom dinamičkog dijeljenja spektra (Dynamic Spectrum Sharing - DSS). DSS omogućava operatorima da upotrebljavaju isti radiofrekvencijski spektar, odnosno isti frekvencijski nosilac za pružanje 5G i 4G (LTE) usluga. Dijeljenje resursa između 4G i 5G tehnologije ovisi o prometnim potrebama korisnika za pojedinom tehnologijom na određenom području gdje se resursi dinamički raspoređuju tijekom vremena. Implementacija DSS tehnologije, kao i odabir pojaseva u kojima će se ona odviti, ovisi o poslovnim planovima pojedinog operatora.

Pokrivanje velikih geografskih područja u mrežama pokretnih komunikacija postiže se makro baznim postajama koje se postavljaju na antenske stupove i krovne nosače. U slučaju potrebe za dodatnim kapacitetom u mreži ili pri instalacijama izvedenim u zatvorenom prostoru, postavljaju se tzv. pristupne točke kratkog dometa (Small Cell) manje izračene snage. Mogući tipovi takvih instalacija uključuju bočne prihvate na postojeće građevine, prometnu infrastrukturu, reklamne panoe, rasvjetna tijela i općenito uličnu infrastrukturu. S obzirom na to da se implementacijom 5G mreža očekuje povećanje broja takvih postaja, na razini Europske unije Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2020/1070 propisale su se fizičke i tehničke značajke takvih baznih postaja kao i pojednostavljena zakonska procedura postavljanja. Riječ je o pristupnim točkama kratkog dometa manjih dimenzija (vidljivog volumena do 30 l), koje rade s malim izračenim snagama (EIRP do 10 W), a postavljat će se bliže malim i mikro ciljanim područjima pokrivanja. Tehničke karakteristike tih malih ćelija i način postavljanja sukladan je europskom standardu EN 62232:2017.
 
Više o stavu Europske Komisije o pojednostavljenom postupku postavljanja 5G postaja i EMP pitanjima se može pronaći u dokumentu.
 
5G bazna postaja mora podržavati gigabitne brzine prijenosa, za što je potrebno osigurati i izgraditi agregacijsku mrežu velike propusnosti i niske latencije. Predviđa se kako će se u najvećem broju slučajeva za to izgraditi svjetlovodna mreža.
 
Detaljne tehničke specifikacije mogu se pronaći na poveznici 3GPP inicijative.