Preskočite na glavni sadržaj
Vijesti

Vijesti

24.11.2016.

HAKOM na sastanku radne skupine zadužene za područje numeriranja i mreža (WG NaN)

Cilj sastanka radne skupine je izrada preporuka iz područja adresiranja i numeriranja, kao i ostalih regulatornih tehničkih pitanja iz područja elektroničkih komunikacija. 
Pročitajte više
24.11.2016.

HAKOM na sastanku radne skupine WGFM

Civilno-vojni sastanak održava se u Pragu s ciljem poboljšanja uporabe radiofrekvencijskog spektra i njegove harmonizacije.  
Pročitajte više
24.11.2016.

HAKOM na sastanku Odbora za komunikacije (COCOM-a)

Na sastanku je usvojena provedbena uredba na temelju koje se izračunavaju cijene za dolazne pozive u roamingu. Nadalje, Europska komisija je predstavila novi Nacrt provedbene uredbe o kriterijima pravedne uporabe usluga u roamingu, a glasovanje se očekuje na sljedećem sastanku, početkom prosinca. 
Pročitajte više
23.11.2016.

HAKOM na 9. Danima elektroničkih medija

Na svečanom otvorenju sudionike je u ime HAKOM-a pozdravio predsjednik Vijeća dr. sc. Dražen Lučić, dok će u samom programu konferencije, uz Predsjednika, sudjelovati i HAKOM-ovi stručnjaci iz područja radiokomunikacija. 
Pročitajte više
23.11.2016.

HAKOM na četvrtom sastanku foruma o primjeni digitalne dividende u južnoj Europi (SEDDIF-a)

Rezultati rada foruma pridonijet će procesu međunarodnog usklađivanja frekvencija potrebnih za prelazak na DVB-T2 te oslobađanju spektra druge digitalne dividende za usluge u mrežama pokretnih komunikacija.   
Pročitajte više
22.11.2016.

HAKOM na radionici o poboljšanju kompetitivnosti željeznice u Dunavskoj regiji

Glavne teme dvodnevne radionice, koja je održana u Ljubljani, odnosile su se na željezničko zakonodavstvo, izazove u željezničkom teretnom prijevozu te na izazove u željezničkom putničkom prijevozu u Dunavskoj regiji. 
Pročitajte više
22.11.2016.

HAKOM na izobrazbi u organizaciji BEREC-a

Cilj izobrazbe je upoznati predstavnike regulatora s trenutno važećim regulatornim okvirom EU, a najvažnije teme prve, od ukupno četiri planirane edukacije, odnose se na tržišno natjecanje, ex-ante regulaciju te EU politike i inicijative.  
Pročitajte više
21.11.2016.

HAKOM-ovi stručnjaci na radionici u organizaciji BEREC-a i OECD-a

Središnja tema radionice koja se u organizaciji BEREC-a i OECD-a održava u Briselu je IP međupovezivanje.  
Pročitajte više
21.11.2016.

HAKOM na konferenciji ˝Digitalno doba 2˝ u prigodi obilježavanja Svjetskog dana televizije

Na konferenciji će o najnovijim dostignućima i trendovima govoriti eminentni stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva. Sudionici panel rasprava su predstavnici televizijskih nakladnika, IT sektora i telekomunikacija, kao i predstavnici regulatornih tijela. Svjetski dan televizije obilježava se već 20 godina, a ovogodišnja tema obilježavanja je važnost i utjecaj ovog medija u Europi. 
Pročitajte više
18.11.2016.

HAKOM na četvrtom ovogodišnjem sastanku kontaktne skupine BEREC-a

Glavni cilj sastanka je priprema 29. redovite plenarne sjednice BEREC-a, koja će se održati 8. i 9. prosinca 2016., u Berlinu.   
Pročitajte više
17.11.2016.

HAKOM na drugom sastanku Future Internet Foruma (FIF)

U Briselu je održan drugi sastanak Future Internet Foruma, a najvažnije teme odnosile su se na 5G tehnologije, računalstvo u oblaku (Cloud), Internet stvari (IoT) i NGI (Next Generation Internet). Na sastanku je sudjelovao ravnatelj HAKOM-a mr. sc. Mario Weber.  
Pročitajte više
16.11.2016.

HAKOM na 43. sastanku Odbora za elektroničke komunikacije (ECC)

Na sastanku Odbora za elektroničke komunikacije (ECC) raspravljat će se o radiofrekvencijskom spektru za 5G tehnologije, uporabi GSM, UMTS i LTE sustava na zrakoplovima te uporabi uređaja malog dometa.  
Pročitajte više
15.11.2016.

HAKOM-ovi stručnjaci održali seminar za ovlaštene inženjere elektrotehnike

Tema seminara bila je pregled i primjena propisa iz područja elektroničkih komunikacija vezano uz planiranje, projektiranje i gradnju, a organizator seminara bila je Hrvatska komora inženjera elektrotehnike (HKIE). 
Pročitajte više
14.11.2016.

HAKOM na sastanku mreže BCO-a

Sastanak mreže BCO-a održava se u organizaciji Europske komisije, a na sastanku će biti predstavljena iskustva i znanja o mogućim podrškama razvoju širokopojasnog pristupa iz Europskog fonda za regionalni razvoj  i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. 
Pročitajte više
11.11.2016.

HAKOM na sastanku Odbora za komunikacije (COCOM-a)

Na sastanku su predstavljeni potencijalni prijedlozi izmjena teksta provedbene uredbe o kriterijima pravedne uporabe usluga u roamingu. Donošenje ove uredbe preduvjet je za potpuno ukidanje maloprodajnih naknada za usluge u roamingu do lipnja 2017. 
Pročitajte više
11.11.2016.

HAKOM na plenarnom sastanku IRG-Rail-a

U Varšavi je održan plenarni sastanak IRG-Rail-a, neovisne mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu, na kojem su sudjelovali i predstavnici HAKOM-a.  
Pročitajte više
11.11.2016.

HAKOM: Napokon započelo postupno gašenje talijanskih odašiljača koji uzrokuju smetnje prijmu hrvatskih televizijskih programa

Prva isključivanja odašiljača započela su u talijanskim regijama Friuli Venezia Giulia, Veneto i Puglia, a proces bi trebao biti završen tijekom ovog mjeseca.  
Pročitajte više
10.11.2016.

HAKOM na sastanku Skupine za politiku upravljanja radiofrekvencijskim spektrom (RSPG)

Tijekom sastanka održan je i sastanak radne skupine za prekograničnu koordinaciju („Good Office“), koja se bavi pitanjima smetnji među zemljama članicama. 
Pročitajte više
10.11.2016.

HAKOM na CARNetovoj korisničkoj konferenciji CUC 2016

Korisnička konferencija održava se u Rovinju u organizaciji Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNet) pod naslovom ˝Programirajmo svoju budućnost˝. 
Pročitajte više
09.11.2016.

HAKOM-ovi stručnjaci na generalnoj konferenciji WorldDAB

Generalna konferencija, u čijem je fokusu primjena i razvoj digitalnog radija, održava se u Beču. 
Pročitajte više