Preskočite na glavni sadržaj
Vijesti

Vijesti

19.10.2016.

Ciljanim korisnicima HAKOM-ovog Programa potpora osigurana brzina interneta od najmanje 30 Mbit/s

Ciljani korisnici su škole, zdravstvene ustanove, javne ustanove i dobrovoljna vatrogasna društva na područjima posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima, kojima je u prvoj fazi bilo osigurano priključenje na širokopojasni pristup s minimalnom brzinom od 2 Mbit/s, a sada im je brzina pristupa internetu povećana na najmanje 30 Mbit/s, u skladu s Programom razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima.  
Pročitajte više
19.10.2016.

HAKOM na sastanku stručne skupine zadužene za izradu Komunikacijske strategije BEREC-a

Na sastanku su dogovorene teme za Komunikacijski plan, s naglaskom na prioritet i izazove navedene u Strategiji razvoja i Programa rada BEREC-a.  
Pročitajte više
18.10.2016.

HAKOM na sastanku Radne skupine za poštanske usluge

Tema sastanka je Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama prekogranične dostave paketa.  
Pročitajte više
18.10.2016.

HAKOM na seminaru SKILLS+ u Zadru

Seminar u organizaciji Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) i Programa Interreg Europe pokrenut je s ciljem poticanja razmjene i prijenosa znanja i najboljih praksi među europskim regijama, a koje su povezane s radom i djelovanjem Kohezijske politike Europske unije.  
Pročitajte više
17.10.2016.

HAKOM-ova podružnica u Splitu od danas na novoj adresi

HAKOM je prethodnih godina bio smješten u unajmljenim prostorijama u splitskoj Kopilici, a od ovog ponedjeljka Podružnica se nalazi na novoj splitskoj adresi, u ulici Vrh Visoke 21.
Pročitajte više
17.10.2016.

HAKOM na sastanku Europskog udruženja regulatora za poštanske usluge

Na sastanku će biti prezentirane dosadašnje aktivnosti, odnosno realizirane i planirane aktivnosti u svezi rada radnih skupina koje djeluju u okviru ERGP-a. Također, prezentirat će se i Nacrt programa rada ERGP-a za 2017. 
Pročitajte više
14.10.2016.

Sastanak radne grupe za regulatorni okvir

U Briselu se sastala BEREC-ova radna grupa za regulatorni okvir, a razmatra se prijedlog Europske komisije iz rujna.  
Pročitajte više
14.10.2016.

HAKOM na konferenciji "Smart Systems and Technologies 2016 - SST 2016"

Tijekom međunarodne konferencije SST 2016 predstavljena su dva rada nastala u HAKOM-u. 
Pročitajte više
13.10.2016.

Radionica o smanjenju troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina

U Briselu je održana je radionica na temu razmjena informacija i iskustava u svezi implementacije i provedbe EU Direktive br. 2014/61/EU o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina. 
Pročitajte više
13.10.2016.

HAKOM na GSMA seminaru u Sarajevu: Internet of Things (IoT)

U Sarajevu se 12. i 13. listopada 2016. održava seminar na temu Interneta stvari (Internet of Things - IoT) u organizaciji GSMA-a (Global System Mobile Association) i Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine. 
Pročitajte više
12.10.2016.

HAKOM na sastanku projektnog tima ECC PT TRIS

Na sastanku, koji se održava u Bukureštu, raspravlja se o pitanjima tehničke regulative i uvjetima IP međupovezivanja.  
Pročitajte više
12.10.2016.

HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine „Remedies“

Teme sastanaka bile su  pregled pripremljenih izvještaja te usvajanje plana za buduće djelovanje radne skupine „Remedies“. 
Pročitajte više
11.10.2016.

Samsung Galaxy Note 7 dragovoljno povučen s tržišta

HAKOM provodi nadzor nad provođenjem povlačenja s tržišta pametnog telefona Samsung Galaxy Note 7. Model SM-N930F. 
Pročitajte više
11.10.2016.

HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo

Na sastanku se raspravljalo o prijedlogu Uredbe o veleprodajnim cijenama roaminga, čije je donošenje nužan uvjet za potpuno ukidanje maloprodajnih naknada za uslugu roaminga, a do čega bi trebalo doći u lipnju 2017. 
Pročitajte više
11.10.2016.

HAKOM na Danu fakulteta prometnih znanosti

Fakultet prometnih znanosti je u ponedjeljak 10. listopada obilježio dan fakulteta, a u utorak je organiziran „Dan otvorenih vrata“ kako bi se budućim studentima predstavio rad tog fakulteta. 
Pročitajte više
11.10.2016.

GSMA seminar

U Sarajevu se održava seminar na temu priprema i reakcija u slučaju nepogode 
Pročitajte više
10.10.2016.

HAKOM na javnom savjetovanju potrošača u Rijeci

U suradnji s Udrugom Potrošački centar, HAKOM će održati savjetovanje građana o potrošačkim pravima u elektroničkim komunikacijama. 
Pročitajte više
10.10.2016.

Obilježavanje Svjetskog dana pošte i Dana Hrvatske pošte

Jučer je obilježen Svjetski dan pošte, a danas se obilježava i Dan Hrvatske pošte, u spomen na 10. listopada 1991. kada je u Hrvatskome saboru osnovano javno poduzeće HPT, prednik današnje Hrvatske pošte.  
Pročitajte više
07.10.2016.

HAKOM na trećoj ovogodišnjoj Plenarnoj sjednici BEREC-a

Na sjednici, koja je održana u Vilniusu, glavne teme činile su rasprave o novom regulatornom okviru za elektroničke komunikacije i međunarodnom roamingu  
Pročitajte više