Preskočite na glavni sadržaj
Vijesti

Vijesti

16.10.2015.

HAKOM na sastanku Skupine za politiku upravljanja radiofrekvencijskim spektrom (RSPG)

Najvažnije teme sastanka bile su Izvješće o efikasnoj dodjeli i uporabi radiofrekvencijskog spektra u Europi, kao i Izvješće i rasprava o radu radne skupine za prekograničnu koordinaciju, a gdje je bilo govora o talijanskim smetnjama i njihovom rješavanju.   
Pročitajte više
16.10.2015.

HAKOM na trećem Stakeholder Forumu u organizaciji BEREC-a

Stakeholder forum zamišljen je kao događaj u kojem BEREC već treću godinu za redom predstavlja svoje planirane aktivnosti te obrađuje teme koje su od velikog značaja za sve dionike na tržištu, ali  i za razvoj tržišta elektroničkih komunikacija u budućnosti. 
Pročitajte više
15.10.2015.

HAKOM na sastanku radne skupine REM EWG

Teme sastanka bile su aktualnosti i najvažnija pitanja iz područja cijena terminacije poziva na razini EU kao i izvan njenih granica.  
Pročitajte više
15.10.2015.

Predstavnici MPPI-a i HAKOM-a na sastanku Odbora za komunikacije (COCOM)

Na održanom sastanku raspravljalo se, između ostalog, o provedbenoj uredbi kojom će se definirati maksimalno dopuštene cijene za dolazne pozive u roamingu. Prema predloženom nacrtu uredbe, cijene za ovu uslugu u roamingu biti će bitno niže od postojećih.  
Pročitajte više
15.10.2015.

HAKOM na sastanku radne skupine za mrežnu i informacijsku sigurnost u organizaciji IRG-a

Najvažnije teme sastanka su nacionalne aktivnosti u svezi kibernetičke sigurnosti, izvještavanje o sigurnosnim incidentima u zemljama EU, strategija kibernetičke sigurnosti, zakonodavne mjere te kibernetičke vježbe na EU razini.  
  
Pročitajte više
14.10.2015.

HAKOM na radionici Europske komisije koja se održava u sklopu 13. europskog tjedna regija i gradova

Tema predmetne radionice usko je vezana uz Direktivu 2014/61/EU o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, čije se odredbe prenose u nacionalno zakonodavstvo zemalja članica EU s početkom primjene 1. srpnja 2016.   
Pročitajte više
13.10.2015.

U Sofiji održan sastanak o zaštiti potrošača

Bilateralni skup, na kojem su sudjelovali bugarski i hrvatski predstavnici, poslužio je za razmjenu iskustava i mogućih rješenja vezano uz izazove s kojima se obje zemlje suočavaju u području zaštite korisnika elektroničkih komunikacija.   
Pročitajte više
13.10.2015.

HAKOM nastavlja s provedbom tematskih radionica o pokretanju i provedbi projekata povećanja dostupnosti infrastrukture širokopojasnog pristupa

Radionica na temu „Pružanje podrške jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pokretanju i provedbi projekata povećanja dostupnosti infrastrukture širokopojasnog pristupa uz državne potpore˝ održana je ovog utorka u Osijeku, a u srijedu će se ista radionica održati i za predstavnike Vukovarsko-srijemske županije. 
Pročitajte više
13.10.2015.

Ove godine zbog smetnji administraciji Italije upućeno čak 700 novih prijava

HAKOM svake godine provodi opsežnu mjernu kampanju duž cijele obale i na otocima gdje su talijanske smetnje na hrvatskim radijskim i televizijskim mrežama najizraženije. U proteklih sedam godina poslano je više od 3200 međunarodnih prijava smetnji administraciji Italije, a samo ove godine upućeno je novih 700 prijava. 
  
Pročitajte više
12.10.2015.

Pokrenuta javna rasprava o Nacrtu prijedloga Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

Javna rasprava bit će otvorena do 22. listopada 2015., a registracija i slanje komentara mogući su do 14 sati zadnjeg dana rasprave.   
Pročitajte više
12.10.2015.

HAKOM na sastanku uže radne skupine BEREC-a za područje međunarodnog roaminga

Tema sastanka bile su aktualnosti i najvažnija pitanja iz područja roaminga na razini EU. Sudionici navedenog sastanka bili su predstavnici regulatornih tijela zemalja članica EU, renomirani stručnjaci iz područja elektroničkih komunikacija.   
Pročitajte više
09.10.2015.

HAKOM na sastancima RSC-a i Radne skupine za prekograničnu koordinaciju

U Briselu je održan sastanak Odbora za radiofrekvencijski spektar (Radio Spectrum Committee - RSC), koji se bavi operativnim odlukama u vezi s upravljanjem radiofrekvencijskim spektrom u Europskoj uniji, kao i sastanak Radne skupine za prekograničnu koordinaciju („Good Office“) osnovane od savjetodavne Skupine za politiku upravljanja RF spektrom.  
Pročitajte više
09.10.2015.

Unaprijeđena suradnja HAKOM-a i poljskog regulatornog tijela UKE

Proslava i konferencija u Varšavi povodom 15. obljetnice postojanja poljskog regulatornog tijela (UKE), iskorištena je za produbljenje postojeće vrlo dobre suradnje HAKOM-a i UKE-a. 
Pročitajte više
09.10.2015.

Obilježavanje Svjetskog dana pošte i Dana Hrvatske pošte (HP-a)

Ovog tjedna obilježavaju se dva važna poštanska dana. Svjetski dan pošte, u spomen na osnivanje Svjetske poštanske unije (Universal Postal Union – UPU) 1874. u glavnom gradu Švicarske – Bernu, slavi se svake godine 9. listopada, a Dan Hrvatske pošte obilježava se 10. listopada.   
Pročitajte više
07.10.2015.

HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku Radne skupine za reviziju regulatornog okvira EU

Radna grupa bavi se revizijom regulatornog okvira EU u području elektroničkih komunikacija i trenutno radi na pripremi odgovora na upitnik Komisije EU čiji je cilj dobiti uvid o dosadašnjoj primjeni regulatornog okvira te razmotriti ključna pitanja koja novi regulatorni okvir treba riješiti.   
Pročitajte više
07.10.2015.

HAKOM na sastanku BEREC-ove Stručne radne skupine za mrežnu neutralnost

Na sastanku se raspravlja o kvaliteti širokopojasnog pristupa internetu unutar pravila o mrežnoj neutralnosti te izvještaju o studiji koja se u najvećem djelu bavi problematikom mrežne neutralnosti iz perspektive krajnjeg korisnika.   
Pročitajte više
07.10.2015.

HAKOM nastavlja s provedbom tematskih radionica o pokretanju i provedbi projekata povećanja dostupnosti infrastrukture širokopojasnog pristupa

Radionica na temu „Pružanje podrške jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pokretanju i provedbi projekata povećanja dostupnosti infrastrukture širokopojasnog pristupa uz državne potpore˝ održana je u Šibeniku, a ove srijede održat će se i u Zadru.  
Pročitajte više
06.10.2015.

Održan treći okrugli stol HAKOM-a s dionicima tržišta poštanskih usluga

Okrugli stolovi s dionicima tržišta u nadležnosti HAKOM-a, daljnji su korak u unaprjeđenju regulacije tržišta poštanskih usluga, prvenstveno promicanja regulatorne predvidljivosti kroz zajednički dijalog i raspravu o temama od trenutnog interesa.  
Pročitajte više
06.10.2015.

Vijeće HAKOM-a donijelo odluku o raspisivanju javne dražbe za dodjelu preostalog dijela spektra u frekvencijskom području 1800 MHz

Riječ je o dijelu radiofrekvencijskog spektra u kojem se osim usluga pokretnih komunikacija druge i treće generacije, mogu razvijati i one četvrte generacije, čime se korisnicima mogu ponuditi usluge temeljene na velikim brzinama prijenosa podataka. 
Pročitajte više
06.10.2015.

U Policijskoj upravi Zagrebačkoj predstavljen projekt e-Sigurnost

Aplikativno rješenje za ovaj projekt izrađeno je u sklopu HAKOM-ovog Programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima.  
Pročitajte više