Preskočite na glavni sadržaj
Vijesti

Vijesti

24.11.2014.

HAKOM na konferenciji KOM 2014

Na konferenciji o elektroničkim komunikacijskim tehnologijama i normama u informatici KOM 2014, koja se održava u Zagrebu 24. i 25. studenoga, HAKOM je ponovo imao zapažen nastup. 
Pročitajte više
21.11.2014.

Održana godišnja plenarna skupština IRG Rail-a

U Luksemburgu je 19. i 20. studenoga održana godišnja plenarna skupština IRG Rail-a, Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu, čiji je član i HAKOM.
 
Pročitajte više
20.11.2014.

Univerzalna usluga kao središnja tema 7. Plenarne sjednice ERGP-a

HAKOM sudjeluje na 7. Plenarnoj sjednici ERGP-a, u čijem je žarištu univerzalna usluga i sva povezana pitanja.
 
Pročitajte više
19.11.2014.

Zamjenik predsjednika HAKOM-a, Domagoj Jurjević, kao predstavnik BEREC-a na skupu REGULATEL-a u Portoriku

BEREC je sudjelovao na Plenarnoj sjednici REGULATEL-a, latinoameričkog krovnog regulatornog tijela, a predstavljao ga je gospodin Domagoj Jurjević, zamjenik predsjednika Vijeća HAKOM-a, koji je ujedno i potpredsjednik BEREC-a.
 
Pročitajte više
14.11.2014.

Odluka o iznosu neto troška nepravednog financijskog opterećenja davatelja univerzalne poštanske usluge

Na sjednici Vijeća HAKOM-a, održanoj 14. studenog 2014,. donesena je odluka o utvrđivanju iznosa neto troška, koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne poštanske usluge, HP-Hrvatska pošte d.d.

 
Pročitajte više
14.11.2014.

HAKOM objavio jedanaesto javno nadmetanje za izradu društveno korisnih aplikacija

U sklopu Programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima, HAKOM je objavio jedanaesti javni poziv za izradu još četiri nove društveno korisne aplikacije.
 
Pročitajte više
12.11.2014.

HAKOM na sedmoj plenarnoj sjednici potpisnika HCM Sporazuma

HAKOM na plenarnoj sjednici potpisao novu inačicu multilateralnog Sporazuma.
Pročitajte više
11.11.2014.

Smanjenje naknada za neke korisnike radiofrekvencijskog spektra

HAKOM je donio novi Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti u idućoj godini. Pravilnikom se smanjuju naknade za pojedine korisnike radiofrekvencijskog spektra. 
 
Pročitajte više
11.11.2014.

Drugi posjet Korejske komunikacijske agencije HAKOM-u

Nakon posjeta prošle godine, i nedavnog potpisivanja sporazuma o razumijevanju s korejskim ministarstvom mjerodavnim za područje elektroničkih komunikacija, Korejska komunikacijska agencija ponovo je u posjeti HAKOM-u.
Pročitajte više
07.11.2014.

HAKOM objavio četvrti Javni poziv za dostavu idejnih rješenja softverskih aplikacija i usluga

HAKOM je pokrenuo četvrti javni poziv za prikupljanje idejnih rješenja za razvoj internetskih aplikacija i usluga, a njihovim odabirom i implementacijom cilj je ubrzati razvoj širokopojasnog pristupa internetu u Republici Hrvatskoj.
 
Pročitajte više
05.11.2014.

Javni poziv za dodjelu radiofrekvencijskog spektra za mreže pokretnih komunikacija

HAKOM je raspisao javni poziv za dodjelu preostalog radiofrekvencijskog spektra iz frekvencijskog pojasa 1710-1785/1805-1880 MHz. Ponuđeni spektar se u pokretnim komunikacijama može koristiti i za podatkovni prijenos velikim brzinama.
Pročitajte više
24.10.2014.

Sastanak s AKOS-om u vezi smanjenja troškova izgradnje elektroničkih komunikacijskih mreža


HAKOM je sa svojim slovenskim kolegama razmijenio iskustva oko implementacije Direktive 2014/61, koja govori o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina.
Pročitajte više
24.10.2014.

Potpisan sporazum o suradnji s Republikom Korejom

HAKOM je na marginama Konferencije opunomoćenika ITU-a potpisao sporazum o suradnji u području upravljanja radiofrekvencijskim spektrom s Ministarstvom znanosti, informatičke tehnologije i planiranja Republike Koreje. Sporazumom će se produbiti dosadašnja suradnja s korejskim tijelima javne vlasti koja se bave elektroničkim komunikacijama.
 
Pročitajte više
23.10.2014.

HAKOM donio Pravilnik o načinu i postupku dodjele sredstava iz Fonda za razvoj mrežnih djelatnosti

Donošenje pravilnika, koji stupa na snagu 1. siječnja iduće godine, omogućit će daljnje potpore razvoju mrežnih djelatnosti, prvenstveno širokopojasnom pristupu internetu.
 
Pročitajte više