Preskočite na glavni sadržaj
Vijesti

Vijesti

30.09.2010.

HAKOM - nabava usluga organizacije 3. dana elektroničkih medija

HAKOM je na web stranicama Narodnih Novina dana 10. srpnja 2009. oglasio javno nadmetanje za Nabavu konzultantskih usluga za troškovne modele operatora sa značajnom tržišnom snagom. Rok i mjesto podnošenja ponude je 31. kolovoz 2009. do 11:00 sati.
Pročitajte više
27.07.2010.

NABAVA - zdravstvene usluge - sistematski pregled zaposlenika HAKOM-a

HAKOM na temelju čl. 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 110/2007 i 125/2008) za usluge iz Dodatka II.B, kategorija 25., dana 27. srpnja 2010. godine objavljuje prikupljanje ponuda za: zdravstvene usluge - sistematski pregled zaposlenika HAKOM-a.
Pročitajte više
21.07.2010.

Vijeće HAKOM-a donijelo je odluku o izdavanju dozvole za uporabu RF spektra digitalne televizije za MUX D

U natječajnom roku pristigla je ponuda jednog ponuđača: Odašiljači i veze d.o.o.
Na sjednici Vijeća HAKOM-a, održanoj 21. srpnja 2010. godine, Vijeće HAKOM-a ocijenilo je zaprimljenu ponudu i donijelo odluku o izdavanju dozvole trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o. .... više  
Pročitajte više
13.07.2010.

Javno otvaranje ponuda na natječaj za izdavanje dozvole za uporabu RF spektra MUX D

U skladu s postupkom provođenja natječaja, HAKOM je 13. srpnja 2010. na javnoj sjednici Vijeća HAKOM-a proveo javno otvaranje pristiglih ponuda
Pročitajte više
13.07.2010.

"Preporuka o minimalnim tehničkim zahtjevima DVB-T prijamnika u Republici Hrvatskoj"

U svrhu prikupljanja mišljenja svih zainteresiranih subjekata HAKOM objavljuje „Preporuku o minimalnim tehničkim zahtjevima prijamnika za prijam digitalnog zemaljskog televizijskog signala (DVB-T) u Republici Hrvatskoj“ 
Pročitajte više
13.07.2010.

Javni poziv - Standardna ponuda HT-a o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme

HAKOM je pokrenuo po službenoj dužnosti postupak donošenja odluke kojom se HT-u određuje obveza izrade i objave Standardne ponude o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme. 
Pročitajte više
12.07.2010.

Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2009. godinu

Hrvatski sabor je na 18. sjednici, 9. srpnja 2010. prihvatio izvješće (94 glasa "za", 5 "suzdržanih")
Pročitajte više
09.07.2010.

HAKOM je uspješno uključio u operativni rad programski sustav za prikupljanje i analizu podataka elektroničkih komunikacija u RH - SPOK

Vezano na prikupljanje i analizu podataka, Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije - HAKOM,
obavještava.
Pročitajte više
06.07.2010.

Uporaba uređaja za ometanje radijskih frekvencija javnih elektroničkih komunikacijskih mreža

HAKOM daje pojašnjenje primjenjive zakonske regulative  u navedenim situacijama.
Pročitajte više