Preskočite na glavni sadržaj
Korisnici

Željeznica

Uloga HAKOM-a

HAKOM pruža informacije i savjete korisnicima te im pomaže u razumijevanju uvjeta i načina pružanja prijevoznih putničkih usluga s naglaskom na zaštiti putnika.
HAKOM rješava sporove između putnika i željezničkog prijevoznika vezano uz prigovor radi zaštite svojih propisanih prava.

Nadležnost HAKOM-a

HAKOM je nadležan rješavati sporove između putnika u željezničkom prijevozu i željezničkog prijevoznika ako se prigovor putnika odnosi na provedbu: 
  • Uredbe EZ br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu,
  • Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zašiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN br. 104/17),
  • Općih uvjeta ugovora o prijevozu putnika,
  • Zakona o željeznici (NN 32/19)
  • drugih propisa kojima se uređuju prava putnika. 
Nakon provedenog postupka rješavanja prigovora kod željezničkog prijevoznika, a na osnovu prijedloga Povjerenstva za zaštitu prava korisnika, HAKOM donosi odluku. Povjerenstvo za zaštitu prava korisnika je savjetodavno tijelo koje djeluje pri HAKOM-u i u čijem sastavu su imenovani i predstavnici Saveza udruge potrošača. Odluka HAKOM-a je obvezujuća za putnika i željezničkog prijevoznika, a protiv odluke je moguće pokrenuti Upravni spor.