Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Javni natječaj za odabir operatora za pružanje univerzalnih usluga

Javni natječaj za odabir operatora za pružanje univerzalnih usluga u elektroničkim komunikacijama na cijelom području Republike Hrvatske, odnosno na određenom dijelu državnog područja Republike Hrvatske.

Na temelju članka 36. stavka 4. točke 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), a nakon provedenog postupka utvrđivanja načina i kakvoće pružanja univerzalnih usluga u elektroničkim komunikacijama, Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti je na sjednici održanoj 8. srpnja 2022. donijelo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za odabir operatora univerzalnih usluga i usvajanju Natječajne dokumentacije za odabir operatora univerzalnih usluga: Tabličnim prikazom u nastavku dani su vremenski rokovi u postupku provođenja javnog natječaja:
 
Postupak Datum
Objava odluke o raspisivanju javnog natječaja 8.7.2022.
Rok do kojeg sudionici u postupku natječaja mogu HAKOM-u podnijeti pisane zahtjeve za objašnjenjem natječajne dokumentacije 15.7.2022.
Rok za odgovor i objašnjenja HAKOM, na pisane zahtjeve za objašnjenje natječajne dokumentacije 19.7.2022.
Rok za podnošenje ponude HAKOM-u 29.7.2022.
Javno otvaranje ponuda 29.7.2022.
Krajnji rok do kojeg će HAKOM donijeti odluku o odabiru najpovoljnijeg operatora univerzalne usluge na području RH 30.8.2022.

OBRASCI:
 
Prijava na javni natječaj za odabir operatora za pružanje univerzalnih usluga na cijelom području Republike Hrvatske, odnosno na određenom dijelu državnog područja Republike Hrvatske. Izjava o izvršenju obveza iz ponude na Natječaj HAKOM je 29. srpnja 2022. proveo javno otvaranje pristiglih ponuda.
U natječajnom roku nije pristigla niti jedna ponuda.